Obywatelska „walka” o działkę na Piaskach

25 września 2019, 13:20, ak
fot. gorzowianin.com
W środę 25 września podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni będą dyskutować nad projektem uchwały, który złożyli sami mieszkańcy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o działkę przy ul. Kazimierza Wielkiego. Gorzowianie mieszkający na Piaskach nie chcą, aby pod ich blokami powstał supermarket.

Kiedy mieszkańcy osiedla Piaski, a dokładnie bloków przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 oraz 77-89 dowiedzieli się, że miasto chce sprzedać działkę pod ich oknami na której miał powstać supermarket, postanowili protestować. Jednak mieszkańcy w tym przypadku nie wyszli na ulicę, ale zaczęli zbierać podpisy i przygotowali projekt obywatelskiej uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pod projektem podpisało się 500 mieszkańców os. Piaski.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania, który wykluczał funkcje usługowe oraz możliwość budowy w tym miejscu sklepu wielkopowierzchniowego złożyli w Urzędzie Miasta Gorzowa w środę 11 września. - Ta działka to takie nasze małe „płuca”. W przypadku sprzedaży działki pozbawi się nas tej możliwości. Pozbawi się nas spokojnego odpoczynku. Pozbawi się też nas miejsca ludzie mogą wyjść z domu, a przeważnie też seniorzy, o których się zawsze zapomina. Zabetonowanie działki może także negatywnie wpłynąć na środowisko. Poza tym mieszkańcy będą mieli widok zamiast na zieleń, to na klimatyzatory, na śmietniki, na dostawy. To jest jak odebranie okna na świat i zalanie go betonem – tłumaczy Wiesław Wróblewski, mieszkaniec os. Piaski.

Uchwała przygotowana przez gorzowian trafiła do porządku obrad Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę 25 września o godz. 14 w Urzędzie Rady Miasta. Radni będą dyskutować nad przygotowanym przez mieszkańców projektem. Jeżeli uchwała nie będzie miała braków formalnych, radni będą mogli ją przyjąć lub odrzucić.

- Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni urządzonej, małej retencji. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących pawilonów handlowo-usługowych o powierzchni do 100 m.kw. i wysokości do 3 metrów. A także obiektów małej architektury, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów urządzeń sportowo-wyczynowych. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do działki z terenu drogi publicznej przy ul. Kazimierza Wielkiego – czytamy w projekcie uchwały.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości