• Dziś 25°/17°
  • Jutro 28°/18°
  • Jakość powietrza (CAQI): 7
Wiadomości

Przetarg na wywóz śmieci został unieważniony!

1 października 2021, 11:26
fot. czytelnik Dawid
Związek Celowy Gmin MG6 właśnie unieważnił przetarg na wywóz odpadów na terenie Gorzowa i podogorzwskich gmin. Jak się okazało, powodem jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała unieważnić przetarg z powodu błędów formalnych w specyfikacji warunków zamówienia. Teraz ZCG MG6 będzie musiało przygotować nowe postępowanie.

Pod koniec sierpnia Związek Celowy Gmin MG6 otworzył oferty, które wpłynęły do przetargu na wywóz odpadów na terenie Gorzowa i gminy Santok, Kłodawa, Deszczno, Lubiszyn i Bogdaniec. Do obsługi każdego sektora zgłosiły się po trzy firmy. W przypadku wywozu śmieci z podgorzowskich gmin, najtańsza oferta była wyższa o 3,1 mln zł. Oferta dotycząca wywozu śmieci z północnej części Gorzowa była o ponad 500 tys. zł wyższa. Natomiast w przypadku południowej części Gorzowa była poniżej zaplanowanego budżetu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Kto i za ile będzie wywoził nasze śmieci?”.

Jak się właśnie okazało, przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie 36 miesięcy" został właśnie unieważniony.

Powód? Błędy formalne w specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2021 podejmuje czynność unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwzględniając powyższe rozważania, izba stwierdziła, że część postanowień SWZ naruszyła przepisy prawa zamówień publicznych. W związku jednak z okolicznością, iż zamawiający przez rozpoznaniem odwołania przez izbę dokonał otwarcia ofert, niemożliwym było nakazanie zamawiającemu zmiany części zakwestionowanych przed odwołującego postanowień, które pomimo modyfikacji SWZ nadal pozostają aktualne - czytamy w unieważnieniu przetargu.

To oznacza, że ZCG MG6 będzie musiało przygotować nowy przetarg. - Niewykluczone, że nowe postępowanie ogłosimy jeszcze w październiku – mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca zarządu Związku Celowego Gmin MG6.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości