Wiadomości

Kolejny krok w stronę budowy północnej obwodnicy Gorzowa

30 września 2021, 09:01
fot. archiwum
Gorzowscy radni zgodzili się na zaciągnięcie kredytu w wysokości 150 tys. zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego północnej obwodnicy Gorzowa. Jest to dokument potrzebny na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania dla budowy 5-kilometrowej obwodnicy. Miasto stara się o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, wówczas budowa północnej obwodnicy mogłaby ruszyć w 2023 roku.

W środę 29 września podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni głosowali nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 150 tys. zł na 2022 rok w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa północnej obwodnicy Gorzowa". Podczas sesji obecnych było 23 radnych. Za głosowało 22 radnych, z kolei Krzysztof Kochanowski nie oddał głosu.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego północnej obwodnicy Gorzowa. - Przygotowujemy się do realizacji inwestycji o której mówi się od lat, czyli budowy północnej obwodnicy Gorzowa. Droga będzie przebiegała przez ul. Górczyńską, Kamienną i Myśliborską. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie, wówczas pod koniec 2021 roku mając program funkcjonalno-użytkowy będziemy mogli ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj – tłumaczył Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Projekt zakłada zakłada przebieg północnej obwodnicy Gorzowa od ronda Gdańskiego przez ul. Górczyńską, rondo Barlineckie, nową ul. Kamienną, ul. Myśliborską i Szczecińską do węzła Gorzów Północ. Szacuje się, że budowa 5-kilometrowej obwodnicy może wynieść nawet 180-200 mln zł. Natomiast budowa samej obwodnicy mogłaby ruszyć najwcześniej w 2023 roku. 

Prezydent Wójcicki podkreśla, że jest to bardzo ważna inwestycja, która usprawni połączenie drogi wojewódzkiej nr 151 z drogami krajowymi oraz odciąży od ruchu tranzytowego Al. ks. Andrzejewskiego, ul. Słowiańską i centrum miasta, a także skomunikuje dwa kompleksy strefy ekonomicznej oraz ułatwi dojazd do cmentarza komunalnego.

Miasto chce również, aby nową obwodnicą przebiegała droga krajowa nr 22 lub też został nadany nowy numer drogi krajowej. Jednak na to potrzebna jest zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Miasto jeszcze nie doszło do porozumienia z GDDKiA w Zielonej Górze w tej sprawie. Jednak cały czas są prowadzone rozmowy.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości