W Metalowcu pojawi się 60 kamer. Mają zapobiec dewastacji budynku

6 kwietnia 2021, 12:11
fot. Anna Kluwak
Jeszcze przed wakacjami w budynku dawnego Metalowca przy ul. Złotego Smoka w Gorzowie zostanie zainstalowany system monitoringu. Kamery pojawią się na wszystkich kondygnacjach, zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynku. Mają zapobiec aktom wandalizmu, których dopuszczają się mieszkańcy lokali socjalnych. Najczęściej niszczone są ściany budynków, drzwi czy system przeciwpożarowy.

W marcu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego w budynku dawnego Metalowca przy ul. Złotego Smoka 6 wraz ze świadczeniem usługi stałego monitoringu. Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chodzi dokładnie o dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego, który będzie składał się z 60 kamer. A także o dostawę i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia. Jak wynika ze SIWZ, kamery będą znajdowały się na każdej kondygnacji – na korytarzach, wejściach, jak i na klatkach schodowych oraz na zewnątrz budynku, w tym na dachu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył na ten cel 883 tys. 756 zł. Jak się okazało do przetargu wpłynęła jedna oferta, która jest niższa o 139 tys. 514 zł od założonego budżetu. Swoją ofertę złożyła firma Local Network Jan Młotkowski z Warszawy na kwotę 744 tys. 242 zł. Ponadto potencjalny wykonawca zagwarantował 20-minutowy czas reakcji od zgłoszenia uszkodzenia kamery lub czujnika. 

Obecnie ZGM analizuje złożoną ofertę. Jeżeli przetarg zostanie rozpatrzony pozytywnie, wykonawca będzie miał 30 dni na dostawę, montaż i uruchomienie kamer od dnia zatwierdzenia przez ZGM koncepcji systemu monitoringu i alarmowego. A także będzie musiał przez 36 miesięcy świadczyć stałą usługę monitoringu wraz z obsługą i konserwację wszystkich kamer.

Skąd w ogóle pomysł na takie rozwiązania w budynku dawnego Metalowca? ZGM chce w ten sposób walczyć z wandalami, którzy niszczą budynek. Bardzo często dochodzi do dewastacji ścian, drzwi, okien czy nawet czujek systemu przeciwpożarowego. - W ubiegłym roku zamontowaliśmy nowe drzwi przeciwpożarowe, które są już zniszczone. Dodatkowo bardzo często są niszczone czujki systemu przeciwpożarowego, a to powoduje niepotrzebne interwencje straży pożarnej. Dlatego montujemy kamery i będziemy chcieli pociągać mieszkańców do odpowiedzialności. Równocześnie, kiedy pojawi się obsługa monitoringu z grupą interwencyjną, zrezygnujemy z obecnej ochrony obiektu – mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie.

Jak zdradza dyrektor Nowacki, to niejedyna nowość w Metalowcu. Obecnie są montowane również specjalne czujniki antywłamaniowe w niezamieszkałych lokalach socjalnych, które mają zapobiec wdzieraniu się osób postronnych do tych mieszkań. Oprócz tego, jeszcze w tym roku w mieszkaniach socjalnych zostaną zamontowane liczniki przedpłatowe.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości