Wiadomości

Wojewoda chciał wygaszenia mandatu radnej Wojciechowskiej

31 marca 2021, 14:55
Podczas środowej Sesji Rady Miasta Gorzowa do porządku obrad został wprowadzony punkt dotyczący wniosku wojewody lubuskiego o wygaszenie mandatu radnej Grażyny Wojciechowskiej, a także punkt dotyczący odmowy wygaszenia mandatu. Chodziło o złamanie przez radną zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. 20 radnych głosowało za odmową wygaszenia mandatu radnej. Sama Grażyna Wojciechowska nie oddała głosu.

W środę 31 marca po godz. 14.10 rozpoczęła się Sesja Rady Miasta Gorzowa. Już na samym początku sesji, przewodniczący Jan Kaczanowski poinformował, że do Rady Miasta Gorzowa wpłynął wniosek wojewody lubuskiego o wygaszenie mandatu radnej Grażyny Wojciechowskiej. A także uchwała dotycząca w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnej. Wojewodzie chodziło o złamanie przez radną zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.

Tuż przed głosowaniem radna Wojciechowska zabrała głos. - Ze swojej działalności społecznej i charytatywnej nie będę się tłumaczyła, ponieważ wiecie czym się zajmuję w swojej działalności od ponad 40 lat - mówiła radna Grażyna Wojciechowska. Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa przypomniał radnym, że głosując za uchwałą dotyczącą odmowy wygaszenia mandatu radnej, głosują za odmową wygaszenia mandatu radnej Wojciechowskiej. 20 radnych głosowało "za", 3 radnych wstrzymało się od głosu, a radna Grażyna Wojciechowska i Robert Anacki nie oddali głosu. Tym samym radni widzieli brak podstaw do wygaszenia mandatu Wojciechowskiej.

- Dziękuję za rozsądek i obiektywizm w podejściu do tak ważnego i krzywdzącego mnie tematu. Z całego serca dziękuję za rzeczową odpowiedź dla pana wojewody oraz prokuratury. Będę pracowała zgodnie z prawem na rzecz naszego miasta, ale również i całego regionu. Serdecznie dziękuję – mówiła tuż po głosowaniu radna Wojciechowska.

Jak się okazało, to Prokurator Rejonowy zwrócił się do wojewody lubuskiego z pismem czy organ nadzoru prowadził postępowanie w sprawie naruszenia przez radną Grażynę Wojciechowską zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Fundacja Czysta Woda, któej przewodniczącą jest Grażyna Wojciechowska prowadzi nieodpłatną pomoc prawną w lokali udostępnionym w budynku Lamusa. Natomiast pieniądze na działalność fundacja otrzymuje również w ramach dotacji od Urzędu Miasta Gorzowa.

- Z uzyskanej opinii prawnej wynika, że działalność fundacji Czysta Woda nie jest działalnością gospodarczą. Na podstawie zebranych materiałów i posiadanych informacji, Rady Miasta stwierdza, że nie naruszono ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcjo lub działalności - tłumaczy Jan Kaczanowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości