Radni chcą przeznaczyć więcej pieniędzy na sport

29 września 2020, 13:00, red
fot. Akademia Piłkarska Warta Gorzów
W środę 30 września odbędzie się sesja Rady Miasta Gorzowa podczas której radni chcą przyjąć stanowisko w sprawie finansowania sportu. Radni chcą, aby wydatki na sport zostały zwiększone do 1,5% budżetu miasta oraz aby miasto skupiło się przede wszystkim na wspieraniu klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży.

Co roku podział pieniędzy na sport wyczynowym oraz na kluby szkolące dzieci i młodzież budzą wiele kontrowersji. Wiele osób uważa, że obecne finansowanie klubów sportowych jest niesprawiedliwe. W 2020 roku na wspieranie sportu, władze Gorzowa przeznaczyły 1,26% budżetu miasta. Natomiast gorzowscy radni chcą, aby finansowanie sportu zostało zwiększone i było na nie przeznaczone aż 1,5% budżetu.

Dlatego też podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbędzie się w środę 30 września, gorzowscy radni przyjmą stanowisko w sprawie finansowania gorzowskiego sportu.

- Rada Miasta z dużym zaniepokojeniem obserwuje przydział środków na zadania w kulturze fizycznej. Analizując zestawienie wysokości środków w latach 2018-2020 widzimy niestety tendencję zniżkową, co oznacza, że z roku na rok spada wysokości środków pieniężnych z budżetu miasta na kulturę fizyczną – podkreślają gorzowscy radni.

W 2018 roku dotacja na kulturę fizyczną stanowiły 1,39% budżetu miasta, w 2019 roku było to 1,34%, a w 2020 roku zaledwie 1,26%. Dlatego też radni uważają, że miasto powinno dążyć do tego, aby do końca obecnej kadencji ta wysokość wynosiła minimum 1,5% budżetu Gorzowa na dany rok.

- Oceniamy, że to właśnie samorząd powinien w większej mierze skupić się na wspieraniu klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży. Wychowanie młodzieży poprzez sport powinno być istotnym kryterium przy określaniu wysokości dofinansowania dla danego klubu. Tymczasem w naszym mieście można zauważyć, że dofinansowanie na szkolenie dzieci i młodzieży spada. Jest to bardzo zła tendencja, którą musimy odwrócić. Idealnym rozwiązaniem byłby następujący podział środków, czyli 40% na sport wyczynowy, a 60% na dzieci i młodzież – czytamy w stanowisku gorzowskich radnych.

Miejscy radni uważają, że należy również na nowo ustalić kryteria podziału środków finansowych na sport ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży. Nowo wypracowane kryteria powinny być poprzedzone analizą dotychczasowo funkcjonującego podziału środków oraz konsultacjami ze środowiskiem sportowym. Zgodnie z zapisami "Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku" przyjętej przez radę miasta w lutym 2016 roku, jednym z priorytetowych zadań jest upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży. W punkcie 6 tego dokumentu mówiącym o zasadach finansowania sportu w Gorzowie jednym z głównych założeń jest "w sporcie dziecięcym i młodzieżowym stawianie na kluby zapewniające na wysokim poziomie ciągłość szkolenia od wieku dziecięcego aż do seniorów oraz uczestniczące w rozgrywkach ligowych na szczeblu makroregionalnym oraz krajowym”.

- W Gorzowie mamy wiele klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży. Aby sport w naszym mieście rozwijał się, kluby proponują pewne rozwiązania, które nie tylko pozwalają na zainteresowanie kulturą fizyczna najmłodszych, ale również powodują utrzymanie ich przy sporcie. Do tego jednak jest niezbędna pomoc ze strony samorządu – twierdzą gorzowscy radni.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości