Dziecko zostało w domu? Rodzic zostanie zwolniony z opłaty za żłobek

21 maja 2020, 10:20, red
fot. Daniel Adamski, Urząd Miasta Gorzowa
Podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Gorzowa zostanie podjęta uchwała w sprawie zniesienia opłat za publiczne żłobki dla rodziców, których dzieci nie chodzą do placówek. Zwolnienie z opłat obejmuje miesiąc maj, a jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie bez zmian, to również kolejne miesiące.

W poniedziałek 11 maja zostały otwarte miejskie żłobki i przedszkola w Gorzowie. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w jednej grupie w żłobku może przebywać maksymalnie 12 dzieci. To oznacza, że nie wszyscy rodzice mogli zostawić swoje pociechy w placówkach, tym bardziej, że w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci, których rodzice są pracownikami medycznymi, pracują w służbach typu policja czy straż graniczna lub pracują w handlu spożywczym.

Dlatego też prezydent Jacek Wójciki podjął decyzję o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. - W maju za żłobek zapłacą tylko rodzice tych dzieci, które chodzą do placówki. Pozostali rodzice, których dzieci zostały w domu będą zwolnione z opłat - podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.

Uchwała zostanie podjęta podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbędzie się w środę 27 maja. Jak czytamy w uzasadnieniu zwolnienie z opłat będzie obowiązywać na okres ograniczenia działalności żłobków. To oznacza, że jeżeli placówki w czerwcu dalej będą działały w ograniczonym zakresie, również w tym miesiącu rodzice zostaną zwolnieniu z opłat.

Chociaż uchwała zostanie podjęta dopiero pod koniec maja, to aktualna sytuacja epidemiologiczna daje możliwość działania prawa wstecz, tak aby zniesienie opłat za żłobki obowiązywało od 1 maja. - Przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dają możliwość w sytuacjach nadzwyczajnych nadania aktowi prawa miejscowego mocy wstecznej. Stąd też zaproponowano termin wejścia w życie uchwały. W sytuacji panującego stanu epidemii i możliwości przyjęcia do żłobków dzieci w ograniczonej liczbie, w celi spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych bezsporny staje się fakt potrzeby podjęcia uchwały z mocą wsteczną ze względu na słuszny interes społeczny - tłumaczy Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości