Radni będą obradowali na odległość

14 kwietnia 2020, 09:50, red
fot. archiwum
To będzie pierwsza taka Sesja Rady Miasta Gorzowa w historii. W piątek 17 kwietnia odbędą się obrady, ale zostaną przeprowadzone na odległość poprzez skype’a. Radni podczas nietypowej sesji zajmą się przede wszystkim uchwałą w sprawie wsparcia przedsiębiorców oraz m.in. ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek w mieście czy zmianą nazwy ronda.

Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń nie odbyła się Sesja Rady Miasta Gorzowa, która była zaplanowana na środę 25 marca. Teraz okazuje się, że sesja odbędzie się w piątek 17 kwietnia i to z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli za pomocą skype'a. Przewodniczący Rady Miasta będzie prowadził obrady z sali sesyjnej w Urzędzie Miasta, natomiast radni będą przed komputerami. To będzie pierwsza taka sesja w historii miasta.

Zwołanie sesji jest bardzo ważne, ponieważ radni zajmą się podjęciem uchwały w sprawie programu wsparcia przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy. Celem programu jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy w okresie oddziaływania skutków pandemii koronawirusa. Wsparcie będzie kolega na przekazaniu przedsiębiorcom będących mieszkańcami Gorzowa bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz na koszty pośrednie zatrudnienia. Wsparcie dotyczy również samozatrudnionych będących mieszkańcami Gorzowa. Na wsparcie gorzowskich przedsiębiorców zostało przeznaczonych 10 mln zł – 2 mln zł do rozdysponowania w ramach indywidualnych potrzeb, 8 mln zł na umorzenie lub obniżenie lokalnych podatków i opłat.

Ponadto podczas sesji radni zajmą się ustaleniem rozkłądu godzin pracy aptek w mieście, zmianą uchwały budżetowej na 2020 rok, zmianą wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2048, podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Piłsudskiego, Czereśniową, Walczaka i parkiem Kopernika. A także zmianą nazwy ronda Szpitalnego na rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości