Wiadomości

Rekordowy budżet Gorzowa przyjęty [film]

20 grudnia 2019, 14:28, red
fot. archiwum
Podczas czwartkowej sesji rady miasta został przyjęty budżet Gorzowa na 2020 rok. Za jego przyjęciem było 18 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. W przyszłym roku zostanie wydane ponad 1,1 mld zł, z czego 373 mln zł na inwestycje. Dochody mają wynieść prawie 956 mln zł, a deficyt 153 mln zł.

 Miasto w 2020 roku wyda ponad 1,1 mln zł, z czego aż 373 mln zł na inwestycje. Natomiast dochody mają wynieść 956 mln zł, a deficyt 153 mln zł. Za przyjęciem budżetu było 18 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Uwzględniono poprawkę, zgłoszoną przez radnych klubu Gorzów Plus i Platformy Obywatelskiej, zakładającą finansowanie programu leczenia bezpłodności metodą in vitro.

- Jeżeli chodzi o kwoty, budżet wygląda naprawdę świetnie, ale nie nazwałbym go budżetem przełomu tylko intensywnej kontynuacji. Realizujemy wcześniej przygotowane projekty, a dzięki pozyskaniu elastycznej linii kredytowej, możemy podjąć się wielu wyzwań. Dzięki dodatkowym środkom, zarówno ze strony rządu, jak i Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie nie tylko dogonić stracony czas, ale mam nadzieję również jeszcze bardziej pobudzić rozwój – podkreśla Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Jak się okazuje, prawie 213 mln zł miasto wyda na inwestycje związane z transportem i komunikacją. Do największych inwestycji drogowych będą należały: przebudowa drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Walczaka (ponad 72 mln zł), dalsze prace na ul. Kostrzyńskiej (prawie 30 mln zł) czy rozbudowa ul. Myśliborskiej (prawie 18 mln zł). 62 mln zł pochłoną dalsze prace na ulicach Sikorskiego i Chrobrego, związane z ich remontem i znajdujących się w ich ciągu linii tramwajowych. Ponad 8,5 mln zł magistrat przeznaczy na zakup autobusów elektrycznych.

Inwestycje w bazę edukacyjną pochłoną prawie 68 mln zł. W tym dziale ponad 45 mln zł zapisano na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, a ponad 12 mln zł na nowy pawilon Szkoły Podstawowej nr 20. Na inwestycje w infrastrukturę komunalną zapisano w projekcie ponad 55,6 mln zł. Tutaj największe wydatki, na poziomie 43,6 mln zł, będą związane z kontynuacją projektu związanego z zagospodarowaniem wód opadowych; to m.in. dalsza rozbudowa kanalizacji deszczowej czy budowa zbiorników retencyjnych. Na inwestycje w infrastrukturę sportowo ujęto w projekcie budżetu 15,3 mln zł. 7 mln zostanie wydanych na rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej, a ponad 7,6 mln zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego.

W 2020 roku dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów wyniosą prawie ok. 127,5 mln zł. Zakładane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli PIT i CIT, to nieco ponad 175 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie ponad 205 mln zł, a prawie 231,5 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi. W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się ok 155 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem mają wynosić prawie 31,5 mln zł.

Na oświatę i wychowanie miasto zaplanowało ponad 275,6 mln zł, a na zadania z zakresu pomocy społecznej ponad 254 mln zł. Na transport i usługi zarezerwowano prawie 66 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową i komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku prawie 34 mln zł, na administrację 49,4 mln zł. Na kulturę zapisano prawie 16,5 mln zł, a na sport i turystykę ponad 12,5 mln zł oraz blisko 5,5 mln zł na budżet obywatelski.

Subskrybuj "Gorzowianin.com" na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Może widziałeś wypadek? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Coś Cię denerwuje? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości