Sprawdź, co zostanie zrobione w mieście

10 października 2019, 13:54, red
fot. gorzowianin.com
Władze Gorzowa ogłosiły właśnie listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Łącznie zostanie zrealizowanych 30 zadań z kategorii rejonowej, 5 z oświatowej i 2 z ogólnomiejskiej.

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2020 trwało od 9 do 23 września. Wzięło w nim udział 14 127 gorzowian. Każdy z mieszkańców mógł oddać cztery głosy – jeden w kategorii rejonowej, jeden w kategorii oświatowej, dwa w kategorii ogólnomiejskiej – jeden na zadanie twarde, jeden na zadanie miękkie. Łącznie oddano 6 625 głosów drogą elektroniczną i 7 502 w sposób tradycyjny, czyli wrzucając papierową kartkę do urny.

- Budżet obywatelski w Gorzowie od 2013 roku, to już 45 mln złotych przeznaczonych na zrealizowane inwestycje i projekty na terenie miasta. Nie byłoby tego gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców i naszych urzędników. Jesteśmy w kraju stawiani jako wzór i to wszystko dzięki naszej ciężkiej pracy i wspólnej odpowiedzialności za miasto – mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zostanie zrealizowanych 37 projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Będą to 2 projekty w kategorii ogólnomiejskiej, 5 w kategorii oświatowej oraz 30 w kategorii rejonowej

Kategoria Ogólnomiejska

- Trasa siedmiu wzgórz – trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa (projekt twardy - 2509 głosów) - 519.546 zł

- Zawody ekstremalne na skateparku (projekt miękki – 1792 głosy) – 50.000 zł

Kategoria Oświatowa

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – 141.870 zł

- Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1 – 645.000 zł

- Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23 – 260.000 zł

- Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. - Kosynierów Gdyńskich 8 – 50.700 zł

- Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – 50.700 zł

Zakanale

- Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej - 398.520 zł

Manhattan

- Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina - 379.200z ł

Dolinki

- Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej – 145.000 zł

- Budowa parkingu przy kompleksie przychodni, przy ul. Piłsudskiego 1 – 200.400 zł

Osiedle Słoneczne

- Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży – 114.758 zł

- Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – 50.520 zł

- Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95” – 112.447 zł

- Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 – 73.000 zł

- Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej – 49.700 zł

Zamoście

- Przebudowa ul. Akacjowej - 395.408 zł

Wieprzyce

- Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej – 280.000 zł

- Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d – 29.100 zł

- Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem – 35.785 zł

Górczyn

- Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów – 42.800 zł

- Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b – 193.600 zł

- Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy – 163.000 zł

Śródmieście

- Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – 116.872 zł

- Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 190.009 zł

- Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki – 63.794 zł

Piaski

- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – 107.000 zł

- Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – 80.000 zł

- Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) – 134.000 zł

- Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego (zadanie miękkie) – 20.000 zł

- Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka – - Próg zwalniający na ul. Ukośnej – 7600 zł

Staszica

- Modernizacja chodnika przy ul. Norwida – 214.600 zł

- Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową – 82.500 zł

- Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera – 90.628 zł

- Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – 4500 zł

- Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej – 3900 zł


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x