Radni pomogą mieszkańcom w walce o działkę

27 września 2019, 09:09, red
fot. archiwum
Podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa odbyła się dyskusja na temat obywatelskiej uchwały w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Kazimierza Wielkiego. Okazało się, że projekt mieszkańców był niezgodny z prawem. Dlatego też sami radni zajmą się przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i podejmą uchwałę w tej sprawie na październikowej sesji.

W środę 25 września podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni dyskutowali nad projektem uchwały, który złożyli sami mieszkańcy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o działkę przy ul. Kazimierza Wielkiego. Gorzowianie mieszkający na Piaskach nie chcą, aby pod ich blokami powstał supermarket. Jak się okazało, uchwała przygotowana przez mieszkańców była niezgodna z prawem.

Radny Oskar Serpina i Radosław Wróblewski oraz radna Marta Bejnar-Bejnarowicz podkreślali, że ich kluby wstrzymają się od głosowania nad uchwałą, która zawiera luki prawne i sami zajmą się przygotowaniem projektu zagospodarowania przestrzennego działki przy ul. Kazimierza Wielkiego.

- Mieszkańcy nie są uprawnieni do złożenia wniosku o przystąpienie do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Aby ten projekt nie upadł, chciałabym złożyć wniosek o przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania. Pod tym wnioskiem podpisało się 15 radnych. Bardzo proszę, aby był on wprowadzony do porządku obrad październikowej sesji rady miasta. Jeżeli podjęlibyśmy uchwałę posiadającą wady prawne, to nie moglibyśmy się nią zająć na kolejnej sesji. Ta uchwała z całą pewnością zostałaby później uchylona – mówiła Marta Bejnar-Bejnarowicz.

Podczas głosowania 5 radnych było przeciwko uchwale, natomiast 16 wstrzymało się od głosu, przez co uchwała nie została podjęta. Miasto poinformowało, że w związku z zajęciem się przez radnych sprawą i przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spotkanie w sprawie działki nr 250/34 położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego planowane na piątek 27 września zostało odwołane. Radni zajmą się przyjęciem nowej uchwały podczas październikowej sesji.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->