Gorzowska akademia wykształci pielęgniarki

25 września 2019, 15:12, mk/inf. prasowa WszZ
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie będzie kształcić pielęgniarki. Uczelnia podpisała z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. porozumienie, na mocy którego studentki i studenci nowego kierunku będą mieli zapewnione praktyki zawodowe w gorzowskiej lecznicy.

Porozumienie między Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a Akademią im. Jakuba z Paradyża ma być remedium na brak pielęgniarek. Na mocy umowy między stronami szpital zobowiązał się do przyjmowania na praktyki studentów, a uczelnia do kształcenia kadr.

Dzięki podpisanemu porozumieniu przyszli studenci kierunku pielęgniarstwo będą korzystać z zasobów kadrowych gorzowskiego szpitala. Wszyscy przyszli studenci pielęgniarstwa będą odbywać praktyki zawodowe w gorzowskim szpitalu. Lecznica będzie miała wpływ na opracowywanie i konsultowanie programu studiów i system rekrutacji kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, organizowanie procesu kształcenia, w tym kształcenia praktycznego, a także konsultowanie metod oceny wyników nauki, użytych narzędzi ewaluacji oraz metod oceny pracy Akademii związanych z kierunkiem pielęgniarstwo.

W efekcie porozumienia, za kilka lat tzw. średni personel medyczny lecznicy zasilą absolwenci pielęgniarstwa tej uczelni. 

- W tej chwili średnia wieku pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu przekracza 50 lat. Wiele pań odeszło na emeryturę, kolejne grupy nabywają uprawnień emerytalnych. Potrzebujemy nowych kadr. Chcemy podzielić się naszą bazą i możliwością poznania pracy na każdym z prowadzonych przez nas oddziałów– mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Utworzenie nowego kierunku ma też przynieść korzyści dla uczelni i studentów. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża zapewnia, że uczelnia śledzi trendy na rynku pracy i uruchamia kierunki, na które już jest i będzie w przyszłości zapotrzebowanie wśród pracodawców.

- Dzięki uruchomieniu nowego kierunku szpital otrzyma świetnie wykształconych przyszłych pracowników, a studenci otrzymają możliwość nauki blisko domu. – mówi prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->