Nowe centrum logistyczne wraz z terminalem przeładunkowym?

16 sierpnia 2019, 10:00
fot. gorzowianin.com
Władze Gorzowa planują wybudowanie centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w naszym mieście. Dlatego też szukają firmy, która zajęłaby się opracowaniem analizy czy warto w ogóle taką inwestycję realizować w mieście. Centrum logistyczne miałoby służyć firmom, które działają na terenie Gorzowa i przyciągnąć nowych inwestorów.

Miasto Gorzów chce inwestować i planuje budowę centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym jako centrum rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. Dlatego też szuka firmy, która zajmie się analizą programowo-przestrzenną dotycząca planu budowy centrum, czyli opracowaniem tego czy warto taką inwestycję w ogóle zrealizować. Miasto czeka na zgłoszenia chętnych firm do piątku 23 sierpnia.

Natomiast jeżeli uda się znaleźć chętną firmę, wówczas wykonawca będzie miał trzy miesiące od dnia podpisania umowy na przygotowanie analizy programowo-przestrzennego dotyczącej budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym. Firma będzie musiała przeanalizować nie tylko czynniki konkurencyjne ale równie wszystkie czynniki wpływające na realizację projektu, w tym również uwarunkowania dla realizacji transportu wodnego, śródlądowego i kolejowego. Będzie musiał również zrobić wstępne rozeznanie wśród potencjalnych klientów. A także ocenić potencjał wykorzystania planowanego centrum do transportu kontenerów przez potencjalnych klientów.

Miasto bierze pod uwagę dwie lokalizacje - na Zawarciu na terenach za polem golfowym nad rzeką Wartą oraz nad kanałem Ulgi lub też pomiędzy ul. Warszawską, a rzeką Wartą od Trasy Nadwarciańskiej w stronę Czechowa.

Natomiast firma, która zajmie się opracowaniem dokumentu będzie musiała przeanalizować obie lokalizacje pod względem przeznaczenia, planu zagospodarowania oraz możliwości integracji z elementami obecnej i planowanej infrastruktury, w tym realizacji centrum przesiadkowego. A także przeanalizować możliwość odtworzenia linii kolejowej nr 415 na trasie Gorzów - Myślibórz w pierwszym etapie na odcinku Gorzów - Lubiszyn i budowy terminala przeładunkowego (kontenerowego) do obsługi terenów strefy ekonomicznej oraz będzie musiał ocenić możliwość wykorzystania bocznicy kolejowej obecnie użytkowanej przez Elektrociepłownię Gorzów do obsługi strefy przemysłowej po byłych zakładach ZWCh Stilon.

Firma będzie musiała ponadto przeanalizować budowę nowych odcinków linii kolejowych lub przebudowy obecnych, które mogłyby wpłynąć na poprawę obsługi komunikacyjnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego lub przyczynić się do stworzenia nowych, regionalnych połączeń kolejowych.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości