Gorzów: Kilkaset drzew i krzewów do wycinki pod budowę hali

23 lipca 2019, 20:15
Wycinka drzew przy Słowiance pod budowę hali widowiskowo-sportowej nie spowoduje degradacji parku Słowiańskiego. Tak uważają urzędnicy, którzy odpowiedzieli na petycję Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów przeciwko wycince drzew.

Pod koniec marca do prezydenta Jacka Wójcickiego trafiła petycja Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów, które sprzeciwiało się wycince drzew w parku Słowiańskim. Jak tłumaczyli autorzy petycji, chodził o powstrzymanie bezmyślnej wycinki drzew pod budowę hali widowiskowo-sportowej, ponieważ plany budowy hali powstały kilka lat temu w oparciu o nieaktualne dziś prognozy demograficzne i bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Społecznicy chcieli również, aby prezydent dokonał wyboru nowego miejsca pod halę. Takiego, gdzie nie będzie trzeba wycinać dużej ilości drzew.

W końcu, po kilku miesiącach mamy odpowiedź z Urzędu Miasta. Okazuje się, że miasto nie zamierza zmieniać lokalizacji hali, a istniejące na działce drzewa i krzewy – zdaniem urzędników - w odróżnieniu od reszty parku Słowiańskiego nie stanowią wysokiego waloru przyrodniczego.

- Na miejscu działki gdzie powstanie hala wiele zadrzewień stanowią samosiejki, a ukształtowanie terenu, tworzące nieckę wraz z gęstą roślinnością krzewiastą tworzą teren niedostępny dla mieszkańców. W trakcie prac nad koncepcją Urząd Miasta otrzymał materiały dotyczące inwentaryzacji drzew. Wątpliwości mieszkańców może budzić fakt, że ilość drzew i krzewów tworzących gęstą i zwartą zabudowę, spowoduje utratę waloru przyrodniczego parku Słowiańskiego. Jednak teren ten nie przynależy formalnie do parku oraz nie jest jego częścią i nie jest jako park użytkowany. Budowa hali ma "zwrócić mieszkańcom ten teren". Istotne jest, że przyszła inwestycja nie spowoduje wycinki wszystkich drzew, a wiele z nich będzie w dalszym ciągu wykorzystywanych jako element przyrodniczy, a także zostanie posadzonych wiele nowych drzew - tłumaczy Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Wstępnie oszacowano, że wyciętych zostanie około 400 drzew i krzewów. Miasto tłumaczy, że wybór jakiejkolwiek innej lokalizacji wiązałby się z przygotowaniem terenu pod zabudowę, a co za tym idzie z wycinką mniejszej lub większej ilości drzew. Urzędnicy podkreślają, że budowa hali przy Słowiance nie spowoduje degradacji parku Słowiańskiego, ponieważ w nie będzie w niego ingerować.

Urzędnicy podkreślają, że przy każdej innej lokalizacji, która była brana pod uwagę i tak trzeba by było wyciąć drzewa – w ilości zbliżonej, do tej przy Słowiance. A do tego dochodziły dodatkowe prace, takie jak uzbrojenie terenu, co kosztowałoby miliony złotych. Dlatego też zdaniem miasta, budowa hali przy Słowiance to najlepsza lokalizacja.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości