Wiadomości

Nie wszyscy mieszkańcy dogadali się

23 czerwca 2019, 14:15
fot. archiwum
Zakończyły się spotkania dyskusyjne w ramach budżetu obywatelskiego 2020. W sześciu rejonach gorzowianie doszli do porozumienia i wybrali projekty, które zostaną zrealizowane. Niestety w przypadku Zakanala, Manhattanu, os. Dolinki i os. Słonecznego mieszkańcy nie potrafili się porozumieć i wygra ten projekt, który w głosowaniu zdobędzie najwięcej głosów.

Obywatelskie spotkania dyskusyjne w ramach budżetu obywatelskiego 2020 trwały od 21 maja do 19 czerwca. Łącznie w 12 spotkaniach uczestniczyły 623 osoby – były to dyskusje w 10 rejonach: os. Zawarcie, Wieprzyce, os. Górczyn, Śródmieście/Centrum, os. Piaski, os. Staszica, Zakanale, Manhattan, os. Dolinki i os. Słoneczne, a także spotkania dotyczące kategorii ogólnomiejskiej i oświatowej.

W przypadku os. Zawarcie, Wieprzyc, os. Górczyn, Śródmieścia/Centrum, os. Piaski i os. Staszica oraz kategorii oświatowej mieszkańcy porozumieli się, sieciując projekty w jeden pakiet, który gwarantuje zwycięstwo w głosowaniu i realizację projektów w przyszłym roku. Wnioskodawcy pozostałe projekty wycofali. Teraz niezależnie od ilości oddanych głosów na jedno połączone zadanie, i tak będzie ono zwycięskie. To premia, za to, że mieszkańcy zawarli kompromis. W ten sposób gwarancję realizacji ma już 26 zadań.

Natomiast w przypadku Zakanala, Manhattanu, os. Dolinki i os. Słonecznego oraz kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy nie potrafili dojść do porozumienia i zdecydowali, że to głosowanie oraz liczba oddanych głosów na projekty rozstrzygnie, które zadania przejdą do realizacji. W tym przypadku część wnioskodawców skorzystała z możliwości łączenia projektów, tworząc pakiety, które będą rywalizowały z pojedynczymi zadaniami.

Powszechne głosowanie mieszkańców Gorzowa odbędzie się w dniach od 9 do 23 września.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

Zawarcie - Przebudowa ul. Akacjowej – 395.408 zł

Wieprzyce - połączony projekt za 344.885 zł - Budowa odcinka oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej - 280.000 zł:;Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d - 29.100 zł; Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem - 35.785 zł.

os. Górczyn - połączony projekt za 399.400 zł: Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów - 42.800 zł; Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b - 193.600 zł; Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy - 163.000 zł.

Śródmieście/Centrum - połączony projekt za 370.675 zł - Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – 116.872 zł; Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 190.009 zł; Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki – 63.794 zł.

os. Piaski - połączony projekt za 400.600 zł -tj.: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – 107.000 zł; Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – 80.000 zł; Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach) – 134.000 zł; Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – zadanie miękkie – 20.000 zł; Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka – 52.000 zł; Próg zwalniający na ul. Ukośnej – 7.600 zł.

os. Staszica - połączony projekt za 396.128 zł - Modernizacja chodnika przy ul. Norwida – 214.600 zł; Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową – 82.500 zł; Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera – 90.628 zł; Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – 4.500 zł; Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 – 3.900 zł

Kategoria oświatowa - połączony projekt za 1.148.270 zł - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – 141.870 zł; Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1 – 645.000 zł; Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Poznańskiej 23 – 260.000 zł; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – 50.700 zł; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – 50.700 zł

PROJEKTY POD GŁOSOWANIE

Zakanale

1. Połączony projekt za 327.088 zł - Oświetlenie ul. Karnińskiej odcinek od nr 1a do nr 3 - 53.100 zł; Budowa drogi asfaltowej przy ul. Braci Paździorków - 273.988 zł

2. Przebudowa ul. Zuchów - 402.500 zł

3. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej - 398.520 zł

4. Budowa chodnika przy ul. Krótkiej - 305.129 zł

5. Wykonanie nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Kowalskiego - 347.854 zł

6. Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej przy ul. Strażackiej 106-106c - 401.937 zł

7. Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej - 361.136 zł.

Manhattan

1. Połączony projekt za 399.650 zł: Budowa drogi wraz z kanalizację deszczową przy ul. ul. Bogusławskiego 33-41 - 367.650 zł; Budowa miejsc parkingowych przy ul. Plac Jana Pawła II - 32.000 zł

2. Połączony projekt za 324.750 zł: Dojazd do garaży przy ul. Pileckiego - 164.850 zł; Budowa małego placu zabaw w Parku Górczyńskim -159.900 zł

3. Połączony projekt za 396.177 zł: Budowa chodnika przy ul. Starzyńskiego - 83.350 zł; „Zamiast błotnych ostańców – przestrzeń dla mieszkańców” - przebudowa odcinka ul. Sosabowskiego – 312.827 zł

4. Połączony projekt za 395.715 zł: Parking przy ul. Dowgielewiczowej 15-37 - 296.228 zł; Budowa chodnika od ul. Dekerta 44 do ul. Janockiego i od ul. Janockiego do Szarych Szeregów - 99.487 zł;

5. Połączony projekt za 379.615 zł: Budowa chodnika przy ul. Szmaragdowej – 204.759 zł; Budowa parkingu przy ul. Sosnkowskiego 50-56 - 46.856 zł; Montaż latarni ulicznych przy części ul. Plac Jana Pawła II - 128.000 zł

6. Remont ścieżek w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyńskim - 273.675 zł

7. Remont ul. Batalion Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych - 326.000 zł

8. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina - 379.200 zł

9. Budowa wielofunkcyjnego boiska typu Orlik w Parku Górczyńskim – 400.000 zł

10. Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Dekerta – 380.400 zł

11. Rozbudowa placu zabaw w Parku 750-lecia – 80.073 zł

12. Boisko do koszykówki w Parku 750-lecia – 318.906 zł

13. Park 750-lecia – bezpieczny i czysty – oświetlenie i kosze na psie odchody – 351.000 zł

Dolinki

1. Połączony projekt za 344.574 zł: Przebudowa drogi Głowackiego (boczna) od nr 40-66 do nr 54 – 156.421 zł; Remont schodów prowadzących na Dolinki – błonia za Filharmonią oraz montaż 3 latarni – 158.154 zł; Dostosowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka, do potrzeb osób niedowidzących – 30.000 zł

2. Połączony projekt za 345.400 zł: Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej – 145.000 zł; Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 – 200.400 zł

3. Połączony projekt za 383.100 zł: Przebudowa ul. Warszawskiej – dojazd do budynków nr 134-140b wraz z budową oświetlenia – 221.200 zł; Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Podmiejskiej Bocznej – 161.900 zł

4. Połączony projekt za 399.145 zł: Budowa chodnika przy ul. Krańcowej 228.573 zł;

„Bezpieczna droga do szkoły” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 35 -131.921;

„Bezpieczny chodnik dla seniora” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej 28 – 26.651 zł;

Synchronizacja sygnalizacji świetlnych przy ul. Pomorskiej – 12.000 zł.

5. Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Wawrowskiej – 263.300 zł.

Os. Słoneczne

1. Połączony projekt za 400.425 zł: Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży – 114.758 zł; Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20 -22 – 50.520 zł;

Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95” – 112.447 zł; Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 -73.000 zł; Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej – 49.700 zł.

2. Połączony projekt za 321.400 zł: Parking na 16 miejsc postojowych przy ul. Gwiaździstej 156.400 zł; 40 miejsc postojowych przy ulicy Gwiaździstej -165.000 zł

3. Remont jezdni przy ul. Skarżyńskiego i ul. Gagarina - kwota 400.400 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 – 352.766 zł

5. Rozbudowa sygnalizacji i budowa drogi pieszo-rowerowej przy Alei 11 Listopada – etap I - 401.293 zł

6. Przyjazne podwórko przy ul. Słonecznej 56-57 – 92.504 zł.

Kategoria ogólnomiejska

Projekty twarde

1. Projekt połączony za 161.200 zł: Pojemniki na odchody zwierzęce w mieście - 11.200 zł; Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza – 150.000 zł

2. Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika- 520.000 zł

3. Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa- 519.546 zł

4. Park Aktywności w Parku Czechówek -523.980 zł

Projekty miękkie

5. Zawody ekstremalne na skateparku -50.000 zł

6. Festiwal siatkówki plażowej -12.000 zł

7. Trener osiedlowy - darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców -50.000 zł

8. Smoki pływają po Warcie 2020 -50.000 zł

Subskrybuj "Gorzowianin.com" na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Może widziałeś wypadek? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Coś Cię denerwuje? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości