Miasto sprzedaje działki na nowym osiedlu

9 maja 2019, 15:33, red
fot. gorzowianin.com
Władze Gorzowa ogłosiły właśnie przetarg na działki znajdujące się na nowym osiedlu Leśnym, które jest położone przy drodze do Kłodawy. Miasto wystawiło na sprzedaż na początek 7 działek o różnym metrażu i cenie. Najtańsza działka to koszt 130 tys. zł netto, a najdroższa 166 tys. zł netto.

W marcu portal gorzowianin.com informował o nowym osiedlu mieszkaniowym, które powstaje przy drodze do Kłodawy. Wówczas miasto było w trakcie drogi dojazdowej do nowo powstającego osiedla. Budowa ul. Sosnowej, czyli drogi dojazdowej kosztowała 1,1 mln zł.

Gorzowskie osiedle Leśne ma być odpowiednikiem kłodawskiego osiedla Marzeń i mają na nim zostać wybudowane wyłącznie domki jednorodzinne. Władze Gorzowa ogłosiło właśnie przetarg na sprzedaż pierwszych 7 działek o różnym metrażu i cenie – są to trzy działki przy ul. Modrzewiowej i cztery działki przy ul. Jodłowej.

Za działkę przy ul. Jodłowej o powierzchni 1278 m.kw. oraz 1308 m.kw. trzeba zapłacić po 130 tys. zł netto. Z kolei za teren przy ul. Modrzewiowej o powierzchni 1298 m.kw. miasto chce 138 tys. zł netto. Następnie działka przy ul. Modrzewiowej o powierzchni 1400 m.kw. i 1401 m.kw to kosz po 150 tys. zł netto każda. Z kolei za działkę przy ul. Jodłowej o powierzchni 1630 m.kw należy zapłacić 165 tys. zł, a za działkę o powierzchni 1648 m.kw należy zapłacić 166 tys. zł.

Ceny podane przed miasto są cenami wywoławczymi. Przetarg na sprzedaż pierwszych 7 działek zaplanowano na wtorek 18 czerwca na godz. 10 w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, czyli do 11 czerwca 2019 roku. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko osoby biorącej udział w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i stanie się nabywcą działki będzie musiała zapłacić całkowitą cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%. jeszcze przed zawarciem umowy notarialnej.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa pokój nr 404 lub pod nr tel. 95 73-55-579 oraz 95 73-55-524.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości