Co z reklamowym bałaganem w Gorzowie?

5 października 2018, 11:22, ak
fot. archiwum
Dwa lata temu władze Gorzowa zapowiadały wprowadzenie lokalnej uchwały krajobrazowej, która miała zapobiec reklamowemu bałaganowi w mieście. Niestety prace nad uchwałą zostały wstrzymane i nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione.

Uchwała krajobrazowa to jedno z działań miasta długo wyczekiwanych przez mieszkańców Gorzowa. Obecnie na każdym kroku mamy jaskrawe, rażące w oczy reklamy, które napotykamy na ścianach i ogrodzeniach budynków, oknach sklepów, dachach bloków czy też na przydrożnych bilbordach. Dlatego zapowiadana w 2016 roku uchwała miała przyczynić się do zniknięcia nachalnych reklam z naszego otoczenia. Niestety prace nad uchwałą krajobrazową zostały wstrzymane.

- Wiele spośród uchwalonych „uchwał krajobrazowych” zostało podważonych i skutecznie wycofanych z obrotu prawnego. Zależy nam, aby zapisy przyszłej uchwały były czytelne, egzekwowalne, nie budziły wątpliwości, co do interpretacji oraz uwzględniały zakres delegacji ustawowej. W związku z wieloma wątpliwościami, jakie rodzą się wokół ustawy krajobrazowej, zamierzamy na początek wprowadzić inne narzędzia regulujące estetykę w mieście. Będzie to katalog dobrych praktyk, który będzie zawierał katalog mebli miejskich oraz standardów nawierzchni posadzek miejskich Gorzowa opracowanych przez architekta miejskiego – komentuje Marta Liberkowska, dyrektor wydziału informacji i promocji Urzędu Miasta Gorzowa.

Jak przyznają urzędnicy, miasto przygotowuje obecnie 16 planów miejscowych oraz opracowanie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa.

- Zwłaszcza prace nad studium, najważniejszym i najobszerniejszym opracowaniem planistycznym ostatnich lat, absorbują większość zasobów pracowni. Prace nad uchwałą krajobrazową będą oczywiście kontynuowane, tak szybko, jak będzie to możliwe, z uwzględnieniem doświadczeń i dorobku dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie – tłumaczy Liberkowska.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości