Koncepcja północnej obwodnicy w listopadzie 2018

9 lipca 2018, 10:19, red
fot. gorzowianin.com
Prezydent Jacek Wójcicki powrócił do pomysłu budowy północnej obwodnicy miasta, a w tym budowy ul. Kamiennej. Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na przeprowadzenie analizy możliwości budowy obwodnicy oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Projekt ma być gotowy do końca listopada.

Do przetargu na przeprowadzenie analizy możliwości budowy północnej obwodnicy Gorzowa wraz z określeniem jej najkorzystniejszego przebiegu i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy północnej obwodnicy Gorzowa wpłynęło 6 ofert, z czego 3 zostały odrzucone ze względów formalnych. Natomiast spośród złożonych ofert urzędnicy wybrali do realizacji zamówienia firmę InterProjekt sp. z o.o. z Gorzowa. Wykonawca będzie musiał przygotować dwa warianty trasy - pierwszy ma zakładać drogę jednojezdniową, dwupasową, a drugi drogę dwujezdniową, dwupasową. Koncepcja ma być gotowa do 30 listopada 2018.

Przebieg północnej obwodnicy planowany jest od ronda Barlineckiego (skrzyżowanie ul. Górczyńskiej i Wyszyńskiego), przez rzekę Kłodawkę do skrzyżowania z ul. Owocową, a następnie do skrzyżowania z ul. Żwirową poprzez planowaną budowę ul. Kamiennej, następnie przez Chwalęcice, tereny byłego poligonu wojskowego, aż do ul. Myśliborskiej.

Obwodnica będzie miała około 5 kilometrów długości, a jej budowa usprawni połączenie drogi wojewódzkiej nr 151 z drogami krajowymi oraz odciąży od ruchu tranzytowego Al. ks. Andrzejewskiego, ul. Słowiańską i centrum miasta, a także skomunikuje dwa kompleksy strefy ekonomicznej oraz ułatwi dojazd do cmentarza komunalnego. Jak podkreśla magistrat, teren na którym zaplanowano budowę drogi nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. Dopiero 2 kilometry od planowanej inwestycji znajduje się teren należący do obszaru Natura 2000.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości