Wiadomości

Gorzowska karta mieszkańca już od września?

19 czerwca 2018, 09:32, ak
fot. gorzowianin.com
Podczas najbliższej sesji Rady Miasta gorzowscy radni zdecydują czy w Gorzowie zostanie wprowadzona karta mieszkańca, która ma oferować szereg ulg i zniżek. Jeżeli radni podejmą uchwałę, to karta zacznie obowiązywać od września 2018 roku.

W ubiegłym roku do prezydenta Gorzowa zwrócili się radni Platformy Obywatelskiej, którzy chcieli wprowadzenia w mieście karty mieszkańca, która wiązałaby się z wieloma udogodnieniami w różnych aspektach życia i zachęciłaby do mieszkania w Gorzowie. Prezydent Jacek Wójcicki odpowiedział radnym, że miasto pracuje już nad taką kartą i zamierza ją wprowadzić w 2018 roku.

Prace nad „Gorzowską kartę mieszkańca” trwały niecały rok i podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w piątek 22 czerwca zostanie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu karty gorzowianina. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, to karta zacznie obowiązywać od września 2018 roku.

W uzasadnieniu czytamy, że celem program jest poprawa życia mieszkańców Gorzowa, promowanie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, umacnianie poczucia tożsamości lokalnej. A także zwiększenie dostępności i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych czy też zachęcenie do osiedlania się w mieście.

Mieszkańcy Gorzowa będą mogli liczyć na zniżki w komunikacji miejskiej, oświacie, sporcie, rekreacji, ochronie zdrowia, kulturze oraz w gastronomii i usługach.

Z karty gorzowianina będą mogły skorzystać osoby, które rozliczają podatek dochodowy w Gorzowie i wskazują Gorzów jako swoje miejsce zamieszkania. Do korzystania z karty są również uprawione dzieci tych osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub kontynuują naukę do 25 rok życia. Rozliczają w Gorzowie podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. A także są beneficjentami programu Gorzowska Karta Seniora.

Swoją poprawkę do uchwały wprowadził klub radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Gorzów Plus. Radni precyzują w niej niektóre zapisy jak m.in. wymagania co do dzieci, które od 7 do 26 roku życia muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami. Natomiast co celów karty dopisali m.in. tworzenie przyjaznych warunków rozwoju rodzin z dziećmi oraz poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Ponadto radni chcą, aby prezydent Gorzowa co roku składał raport z realizacji projektu "Gorzowska karta mieszkańca”.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości