Gorzów doczeka się północnej obwodnicy?

18 czerwca 2018, 07:30, ak
fot. archiwum
Prezydent Jacek Wójcicki powraca do pomysłu budowy północnej obwodnicy miasta, a w tym budowy ul. Kamiennej. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na przeprowadzenie analizy możliwości budowy obwodnicy oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Projekt ma być gotowy do końca listopada.

W 2015 roku prezydent Jacek Wójcicki mówił o planowanej budowie północnej obwodnicy Gorzowa, w skład której miała wchodzić nowo wybudowana ul. Kamienna, jednak wówczas na inwestycję nie zgodził się zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak prezydent Wójcicki podkreślał, że z inwestycji nie zrezygnuje i będzie szukał możliwości jej sfinansowania.

Teraz pojawiła się możliwość pozyskania funduszy z ZIT-ów i władze Gorzowa powróciły do inwestycji. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na przeprowadzenie analizy możliwości budowy północnej obwodnicy Gorzowa wraz z określeniem jej najkorzystniejszego przebiegu i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy północnej obwodnicy Gorzowa w ramach zadania "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Miasto czeka na zgłoszenia firm do 27 czerwca.

Planowany przebieg obwodnicy jest od ronda Barlineckiego (skrzyżowanie ul. Górczyńskiej i Wyszyńskiego), przez rzekę Kłodawkę do skrzyżowania z ul. Owocową, a następnie do skrzyżowania z ul. Żwirową poprzez planowaną budowę ul. Kamiennej, następnie przez Chwalęcice, tereny byłego poligonu wojskowego, aż do ul. Myśliborskiej. Obwodnica będzie miała około 5 kilometrów długości, a jej budowa usprawni połączenie drogi wojewódzkiej nr 151 z drogami krajowymi oraz odciąży od ruchu tranzytowego Al. ks. Andrzejewskiego, ul. Słowiańską i centrum miasta, a także skomunikuje dwa kompleksy strefy ekonomicznej oraz ułatwi dojazd do cmentarza komunalnego.

Firma, która wygra przetarg będzie musiała przygotować dwa warianty trasy - pierwszy ma zakładać drogę jednojezdniową, dwupasową, a drugi drogę dwujezdniową, dwupasową. Koncepcja ma być gotowa do 30 listopada 2018.

Jak podkreśla magistrat, teren na którym zaplanowano budowę drogi nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. Dopiero 2 kilometry od planowanej inwestycji znajduje się teren należący do obszaru Natura 2000.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości