Ponad 250 tys. zł dla SP nr 1 w Gorzowie [film]

26 marca 2018, 12:15, ak
fot. archiwum
Jeszcze w tym roku dwie najbardziej zniszczone klasy w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie doczekają się remontu. Natomiast magistrat zapewnia, że zajmie się wykonaniem dokumentacji konserwatorsko-budowalnej, która jest niezbędna do wykonania modernizacji budynków.

Na początku stycznia poruszaliśmy temat zniszczonej SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego, która nie widziała generalnego remontu od blisko 20 lat. Do redakcji naszego portalu gorzowianin.com zwrócili się wówczas rodzice uczniów SP1, którzy podkreślali że placówka do której uczęszczają ich dzieci jest po prostu w tragicznym stanie.

- Kiedy odchodziłem z tej szkoły 20 lat temu wyglądała dokładnie tak samo jak teraz. Chociaż teraz jest nawet gorzej, bo okna wypadają z futryn, instalacja elektryczna jest w tragicznym stanie, centralne łatane, brak termostatów, grzyb na ścianach, zapadający się sufit w auli – mówił w styczniu Paweł Iwanowski, rodzic oraz absolwent SP nr 1 w Gorzowie.

Wskutek medialnego zainteresowania tematem zniszczonej szkoły, władze Gorzowa podjęły decyzje o wyremontowaniu najbardziej zdegradowanych klas. Urząd Miasta Gorzowa przeznaczył na plan remontowy placówek oświatowych kwotę 820 tys. zł. Z tej puli na doraźny remont dwóch klas – nr 22 i 27 w ramach którego zostaną pomalowane ściany i sufity oraz wymiany doczeka się wykładzina podłogowa – przeznaczono 64,5 tys. zł. Prace mają zostać przeprowadzone podczas wakacyjnej przerwy.

Ponadto za 200 tys. zł zostanie wykonana dokumentacja konserwatorsko-budowlana modernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1, zawierająca program prac konserwatorskich, audyt energetyczny, studium wykonalności, projekt budowlano- konserwatorski oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto planuje dofinansować modernizację szkoły ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości