Pochówki na cmentarzu Świętokrzyskim zostaną wznowione?

4 listopada 2017, 11:13, ak
Problemy z uporządkowaniem zabytkowej nekropolii przy ul. Warszawskiej w Gorzowie pojawiają się do roku przed 1 listopada. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski uważa, że wznowienie pochówków rozwiąże problem. Dlatego zwrócił się o pomoc do wojewody lubuskiego.

Utrzymanie zabytkowego cmentarza przy ul. Warszawskiej na którym pochowanych jest 7 tysięcy gorzowian to koszt około 90 tysięcy złotych rocznie. - Parafia dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, ponieważ wiele osób nie opłaca grobów swoich bliskich - podkreśla Tadeusz Horbacz, który od lat sprawuje piecze nad nekropolią.

Brak pieniędzy na utrzymanie i uporządkowanie cmentarza widać co roku, zwłaszcza przed 1 listopada. Wyjście z sytuacji widzi przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, który chciałby wznowienia pochówków na nekropolii przy ul. Warszawskiej. Jednak obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na otwarcie cmentarza i wznowienie pochówków, tak aby gospodarz cmentarza mógł go utrzymać i przeprowadzić prace renowacyjne.

Dlatego też Pieńkowski napisał pismo do wojewody lubuskiego z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do zmiany przepisów w ustawie o cmentarzach i chowaniu osób zmarłych z 1954 roku, co umożliwi ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, której celem jest lokalizacja kolumbarium i urnowych kwater grzebalnych na terenie zamkniętego cmentarza parafialnego przy ul. Warszawskiej.

- Niezbędne jest podjęcie bardzo pilnych działań zmierzających do dofinansowania z budżetu ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków prac restauratorskich i konserwatorskich na zabytkowej nekropolii. Zwracam się również z prośbą o rezerwę środków finansowych w budżecie jednostek podległych na rok 2018 tak, aby rozpocząć proces renowacji nagrobków zasłużonych dla Polski obywatelski leżących na zabytkowym cmentarzu. Po zmianie obowiązujących przepisów, deklaruję przystąpienie do prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cmentarza parafialnego przy ul. Warszawskiej. Podjęcie wspólnych działań doprowadzi do otwarcia cmentarza i pokazania odrestaurowanego zabytku mieszkańcom naszego miasta - podkreśla Sebastian Pieńkowski.

Czekamy na odpowiedź wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka w tej sprawie.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości