Mieszkania komunalne do remontu

3 listopada 2017, 09:25, red
Prezydent Gorzowa podjął decyzję o przeznaczeniu 27 mieszkań komunalnych do remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.

O mieszkanie komunale do remontu mogą ubiegać się osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na zły stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2017, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych.

Mieszkania znajdują się przy ul. 30 Stycznia, Al. 11 Listopada, Chrobrego, Drzymały, Kwiatowej, Lipowej, Łokietka, Mickiewicza, Sikorskiego, Słonecznej czy też Śląskiej.

Do oferty wnioskodawca winien załączyć zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie oferty wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście przydziału.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości