Kolejny protest przeciwko budowie stacji paliw

4 października 2017, 09:16, red
Mieszkańcy kolejnego osiedla nie zgadzają się na budowę stacji paliw. Nie chodzi w tym przypadku stacje przy Intermarche, ale o działkę przy Panoramie na Górczyńskiej.

Pismo w tej sprawie, a raczej protest został już wysłany do magistratu. Mieszkańcy zwrócili się też o opinię w sprawie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”, która to poparła stanowisko mieszkańców w tej sprawie. Według mieszkańców okolicznych bloków najbardziej bulwersujący w jest fakt, iż mieszkańcy okolicznych zabudowań o fakcie planowanej inwestycji oraz toczącym się postępowaniu administracyjnym nie zostali formalnie zawiadomieni, nie zostały także przeprowadzone żadne konsultacje z mieszkańcami, nie odbyły się żadne spotkania ani rozmowy.

Dlatego też mieszkańcy postanowili zaprotestować. Podają też sensowne argumenty (przytoczone poniżej):

- Inwestor nie otrzymałby zgody na wjazd na stację paliw bezpośrednio od ul. Górczyńskiej — taki wjazd na stację miałby powstać od strony Panoramy i od ul. Daszyńskiego /Korfantego / Rataja — czyli od strony osiedla i naszych bloków, które są w bliskim i bezpośrednim sąsiedztwie, planowanej stacji. Jak ktoś sobie w ogóle mógł wyobrazić, że jeżdżące auta, odkurzacze i cysterny z paliwami w tak bliskiej odległości od zabudowań, w centrum osiedla nie będą stwarzały niebezpieczeństwa i nie będę generować i tak dużego hałasu?!

- drogą koło obecnego parkingu strzeżonego i ulicą Daszyńskiego i Korfantego, a następnie Rataja dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 13 - Filia wędrują do szkoły — są to dzieci nie tylko z naszych bloków, ale w przeważającej części są to dzieci zamieszkałe w Spółdzielni Mieszkaniowej Włókno (cała ul. Ogińskiego, Mączka, Andersa, Jana Pawła i inne okoliczne). Nie wyobrażamy sobie, że np. 6-9-letnie dzieci wędrują do szkoły poprzez planowaną stację paliw i krążące tam auta, tiry, cysterny i że ruch istniejący na stacji paliw nie zagraża ich bezpieczeństwu...

- podobno decyzja o warunkach zabudowy została wydana 16 lat temu w której przewidziana jest w tym miejscu stacja paliw, ale wygasła decyzja środowiskowa. Z naszych ustaleń wynika, że w obecnym stanie prawnym inwestor najpierw musi otrzymać decyzję środowiskową, a dopiero w kolejnym kroku wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Obecna sytuacja jest o tyle skomplikowana, że przepisy nie określają co sytuacji, kiedy wydana jest decyzja o warunkach zabudowy — do decyzji środowiskowej, która wygasła. Czy wobec tego decyzję o warunkach zabudowy sprzed 16 lat — wydanej stricte do decyzji środowiskowej, która wygasła — należy również uznać za wygasłą i niezobowiązującą?

- co z oddziaływaniem tak blisko położonej stacji paliw od zabudowań mieszkalnych na zdrowie mieszkańców, nie wspominając o wpływie na środowisko? W tym miejscu nadmienić należy, iż odległość od wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej do granicy planowanej stacji paliw przy ul. Daszyńskiego wynosi jedynie 25 metrów. Istnienie w tym miejscu stacji, tak blisko zabudowań mieszkalnych narazi mieszkańców nie tylko na uciążliwy hałas i nadmierny ruch samochodów na drogach osiedlowych, ale także stanowić będzie nadmierną emisję spalin i wyziewów, które w dłuższej perspektywie narazić mogą na utratę zdrowia (opary benzyny uznane zostały za rakotwórcze, stąd też zalecana odległość stacji paliw od budynków mieszkalnych winna wynosić minimum 100 metrów. W przypadku umiejscowienia stacji paliw na działce nr 763 obręb 2 (bezpośrednio po drugiej stronie ulicy Daszyńskiego, przy blokach mieszkaniowych) strefa bezpieczeństwa — także przeciwpożarowego — nie zostanie zachowana.

- kolejnym absurdem wywołującym stanowczy sprzeciw mieszkańców jest fakt barku zapotrzebowania na tego typu obiekty, w sytuacji, gdy na Osiedlu Górczyn i w okolicy zlokalizowanych jest siedem innych stacji paliw:

- Shell przy ul. Walczaka 41 - odległość (wg Google Maps) 1,5 km od planowanej stacji,

- Orlen przy ul. Górczyńskiej 57 - odległość ok. 1,2 km;

- Stacja Paliw Centrum Usług Logistyczny Komendy Wojewódzkiej Policji — odległość 2 km;

- Shell przy ul. Walczaka 25B - odległość ok. 2,7 km;

- Neo przy ul. Walczaka 21 - odległość 2,3 km;

- Orlen przy ul. Walczaka 109 - odległość 2,7 km,

- Circle przy ul. Piłsudskiego 12 - odległość 2,1 km od planowanej inwestycji.

- w dobie wciąż brakujących miejsc parkingowych na wszystkich osiedlach mieszkaniowych, czy racjonalnym i uzasadnionym rozwiązaniem jest zlikwidowanie prywatnego parkingu istniejącego w miejscu planowanej inwestycji? Likwidacja ww. parkingu spowoduje brak miejsc parkingowych dla ok. 70 samochodów, które będą musiały znaleźć inne miejsce parkowania;

- na marginesie pragniemy nadmienić, iż powstanie w tym miejscu stacji paliw wpłynie znacznie na pogorszenie naszych warunków mieszkalnych z uwagi nadmierny hałas i ciągły ruch (stacja paliw ma być całodobową stacją) - także w nocy. Wpłynie negatywnie nie tylko na bezpieczeństwo naszych dzieci, spowoduje także znaczny spadek wartości nieruchomości położony jest w takim bliskiej odległości od zabudowań. Czy wobec tego miasto Gorzów Wlkp. przewiduje wypłatę rekompensat lub wypłatę różnicy wartości naszych nieruchomości w obecnym stanie w stosunku do obniżonej wartości naszych mieszkań po wybudowaniu planowanej inwestycji?

Wydaje się jednak, że protest mieszkańców jest przedwczesny. Nikt na chwilę obecną nie wydał zgody na budowę stacji paliw w tym miejscu. W lipcu 2017 roku informowaliśmy naszych czytelników o tym, że jedna ze spółek powiązanych z PKN Orlen zwróciła się do miasta Gorzowa z wnioskiem o „przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, który posłuży w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia”. Jak przyznaje jeden z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa – sam wniosek o wydanie takiej opinii, wcale nie oznacza, że stacja paliw w tym miejscu powstanie. Wszystko przez to, że taką decyzją środowiskową może posługiwać się przez najbliższe 6 lat, a jeżeli inwestycja jest etapowa to nawet i 10 lat. Mieszkańcy wolą jednak dmuchać na zimne.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości