Wiadomości

Miasto przyjmuje wnioski na zakup węgla od 1 stycznia 2023

28 grudnia 2022, 19:39
Miasto Gorzów Wielkopolski rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Wymóg ten dotyczy również osób, które złożyły wniosek o zakup węgla na okres do 31 grudnia 2022 r., lecz z przyczyn niezależnych od miasta i braku dostępności węgla, nie udało im się dokonać jego zakupu.

Wnioski o zakup węgla można składać najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r. Po tym dniu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek o zakup osoba uprawniona składa osobiście na piśmie w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ePUAP (adres skrzynki: /GCPRIPS/skrytka).

Sprzedaż węgla przez Miasto Gorzów Wielkopolski będzie realizowana na dotychczas obowiązujących zasadach, uwzględniając pierwszeństwo zakupu przez osoby, które złożyły wniosek na okres do 31 grudnia 2022 r., lecz nie udało się im tego zakupu zrealizować.

3 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych (z 1 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego Dz.U. 2493), które określa ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Określa ono, że w przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na okres od 1 stycznia 2023 r.

Tym samym mieszkaniec, który do 31 grudnia 2022 r. złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna, lub nie otrzymał w tym okresie węgla, będzie mógł ująć we wniosku na rok 2023 tę niewykorzystaną cześć limitu: 

Przykład 1 – gdy osoba uprawniona zakupiła 1,5 tony węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r., to może w okresie od 1 stycznia 2023 r. złożyć wniosek na maksymalnie 1,5 tony węgla.

Przykład 2 – gdy osoba uprawniona zakupiła 1 tonę węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r., to może w okresie od 1 stycznia 2023 r. złożyć wniosek na 1,5 tony węgla powiększony o 0,5 tony niewykorzystanego limitu, czyli łącznie na 2 tony węgla.

Przykład 3 – gdy osoba uprawniona nie dokonała zakupu preferencyjnego węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r., to może w okresie od 1 stycznia 2023 r. złożyć wniosek na 1,5 tony węgla powiększony o 1,5 tony niewykorzystanego limitu, czyli łącznie na 3 tony węgla. 


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości