• Dziś /-2°
  • Jutro /0°
  • Pojutrze /2°
  • Jakość powietrza (CAQI): 83 Zła jakość powietrza! Lepiej zostań dzisiaj w domu.
Wiadomości

Jeden bilet na autobus, tramwaj i pociąg? Taki plan ma Gorzów

27 grudnia 2022, 10:29
fot. archiwum
Do 15 stycznia 2023 roku będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. Jednym z jego założeń jest stworzenie wspólnego biletu obejmującego komunikację miejską, podmiejską oraz kolej dla mieszkańców Gorzowa, podgorzowskich gmin oraz Strzelec Krajeńskich, Kostrzyna nad Odrą i Skwierzyny.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego jest opracowywany wspólnie przez gminy: Gorzów, Kłodawa, Santok, Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn. Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Krajeńskie i Skwierzyna. Stanowi zintegrowaną i zrównoważoną koncepcję mobilności, mającą na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie przemieszczania, obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj.

Założenia, które znalazły się w planie miałyby zostać wprowadzony w życie najpóźniej do 2030 roku.

Najważniejsze założenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa

Jak podkreślają autorzy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa, w planie mobilności główną rolę pełnią potrzeby komunikacyjne mieszkańców, a nie infrastruktura transportowa. Dlatego też ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednego, wspólnego biletu dla mieszkańców Gorzowa, Kłodawy, Santoka, Deszczna, Bogdańca, Lubiszyna, Witnicy, Kostrzyna nad Odrą, Strzelec Krajeńskich oraz Skwierzyny. .

Jedna taryfa biletowa

- wprowadzenie wspólnego biletu na obszarze MOF GW, obejmującego komunikację miejską, podmiejską oraz kolej;

- zapewnienie prostej i czytelnej taryfy biletowej;

- zagwarantowanie wysokiego poziomu dostępności systemu biletowego

- zapewnienie wielu możliwości zakupu biletu, także drogą elektroniczną;

Dogodne miejsca przesiadek

- budowa centrów przesiadkowych i parkingów buforowych (zlokalizowanych poza centrami miast);

- usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się, w szczególności w miejscach przesiadania się pasażerów (w tym osób o ograniczonej mobilności);

- przekierowanie tras linii komunikacyjnych z uwzględnieniem wspólnych

przystanków;

Skoordynowane rozkłady jazdy

- wprowadzenie łatwych do zapamiętania przez pasażerów, stałych częstotliwości kursowania poszczególnych linii komunikacyjnych

- dopasowanie rozkładów jazdy umożliwiające dokonywanie dogodnych przesiadek – zachęcanie do odbywania łączonych podróży;

- wprowadzenie kategoryzacji linii komunikacyjnych i przypisanie godzin oraz częstotliwości kursowania poszczególnym kategoriom;

Wspólna informacja pasażerska

- udostępnienie miejskich tablic systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz systemu planowania podróży wszystkim organizatorom transportu na terenie MOF GW;

- wypracowanie wspólnego, czytelnego wzoru tabliczki przystankowej, oznakowania linii komunikacyjnych oraz innych elementów informacji pasażerskiej;

- udostępnienie danych o rozkładzie jazdy i położeniu pojazdów w formie otwartych danych, co umożliwi wykorzystanie ich przez podmioty trzecie np. w planerach podróży;

Ujednolicony standard taboru

- czytelne oznakowanie taboru, wykonującego publiczne przewozy organizowane przez MOF GW. Przykładowe oznakowanie linie tramwajowe: 1-99, linie autobusowe w Gorzowie 100-199, linie aglomeracyjne i powiatowo-gminne 200-399 oraz linie autobusowe nocne: 500-599.

- wprowadzenie minimalnego standardu taboru autobusowego na liniach publicznych, uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kwestie ekologiczne.

Spotkanie w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa

Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 stycznia 2023 roku o godz. 16 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4 (niski parter). Miejsce jest dostępne dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Dotrzeć do niego można transportem publicznym - tramwajem (przystanki Herberta i Wełniany Rynek) oraz autobusem (przystanki Katedra, Arsenał, Jagiełły, Góra Powstańców). Nie obowiązują na nie zapisy, wstęp jest wolny.

Mieszkańcy Gorzowa mogą składać uwagi i wniosku do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa

- za pomocą ankiety on-line dostępnej tutaj,

- drogą elektroniczną za pomocą formularza, na adres email: wgt@um.gorzow.pl,

- drogą tradycyjną – przez przesłanie pocztą papierowego formularza uwag i wniosków na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z  adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”,

- osobiście na wydrukowanym formularzu uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, pokój 202, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

- podczas dyżurów telefonicznych w dni robocze, w okresie trwania konsultacji społecznych, w godzinach pracy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 95 73 55 732/881.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości