Wiadomości

Sanepid podsumował wakacje

9 września 2011, 09:02
(fot. Bartosz Zakrzewski)
W sezonie letnim 2011 roku na terenie województwa lubuskiego w elektronicznej bazie wypoczynku zarejestrowano odnotowano ogółem 283 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży. Gorzowski sanepid nie próżnował.
W ramach nadzoru nad miejscami wypoczynku przeprowadzono ogółem 191 kontroli i sprawdzono 179 turnusów, na których wypoczywało 9490 dzieci i młodych ludzi. Kontrolowano ośrodki wczasowo-turystyczne, obozy harcerskie, ośrodki szkoleniowo-dydaktyczne i ośrodki kolonijne. Ocenie poddawano warunki zdrowotne pobytu, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku.

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż większość placówek została przygotowana właściwie i zapewniała bezpieczne oraz higieniczne warunki wypoczynku. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły m.in.: złego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obozów pod namiotami, braku zaświadczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, braku bieżącego porządku i czystości czy złego stanu technicznego pomostu na kąpielisku ośrodka wypoczynkowego oraz braku czystości i porządku na plaży.
   
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami wydano ogółem 62 decyzje merytoryczne i płatnicze (30 więcej, niż w roku ubiegłym) oraz wystawiano 11 mandatów karnych na łączną kwotę 1300 zł (9 mniej niż w roku 2010).

W bieżącym roku podczas trwania wypoczynku dzieci i młodzieży odnotowano 7 interwencji od rodziców i opiekunów w zakresie uchybień w miejscach wypoczynku ich pociech. Sprawdzono docierające sygnały przeprowadzając kontrole interwencyjne. W 5 przypadkach nie potwierdzono zarzutów. Natomiast w 1 przypadku kontrola nie potwierdziła przekazanych informacji, jednak  stwierdzono wiele innych nieprawidłowości (brak badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników kuchni, zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku kuchennego oraz pralni, brak czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci). Prawdziwy okazał się również sygnał o martwych rybach. Przebadano wodę w jeziorze - jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Polski Związek Wędkarski zobowiązał się do usunięcia martwych ryb.

- W 2011 roku kontynuowaliśmy realizację kampanii edukacyjnej „Bezpieczne i zdrowe wakacje” skierowanej do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz opiekunów i wychowawców. Przeprowadziliśmy 98 wizytacji miejsc wypoczynku, podczas których realizowaliśmy działania edukacyjne w formie pogadanek, prelekcji, projekcji filmów i pokazów. Tematyka działań obejmowała profilaktykę chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych, uzależnień (ze szczególnym uwzględnieniem „dopalczy”) oraz zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas organizowanych imprez i zajęć edukacyjnych rozprowadzaliśmy materiały dydaktyczne (ulotki, broszury, filmy) oraz organizowaliśmy konkursy wiedzy - dodaje Iwona Rydzaj z oddział higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie.

fp

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości