Wiadomości

Fragment ul. Kasprzaka przy węźle S3 do remontu

11 czerwca 2021, 11:00
fot. archiwum
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze otworzyła właśnie oferty, które wpłynęły do przetargu na remont fragmentu ul. Kasprzaka przy węźle S3 „Gorzów Południe”. Remontem 450-metrowego odcinka chcą zająć się cztery firmy, z czego trzy oferty mieszczą się w budżecie. Wykonawca będzie miał cztery miesiące na przeprowadzenie wszystkich prac.

Pod koniec maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ogłosiła przetarg na remont fragmentu ul. Kasprzaka w ciągu drogi krajowej nr 22 w obrębie węzła drogi ekspresowej S3 „Gorzów Południe”. GDDKiA w Zielonej Górze przeznaczyła na tę inwestycję 1 mln 398 tys. zł. Jak się okazało, do przetargu wpłynęły cztery oferty, z czego trzy z nich mieszczą się w założonym budżecie.

Najtańszą ofertę złożyła firma Eurovia Polska S.A., która zaoferowała 1 mln 145 tys. zł, następnie firma Infrakom Kościan na kwotę 1 mln 196 tys. zł, Maldrobud 1 mln 254 tys. zł oraz Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 1 mln 414 tys. zł.

-  Jednak cena nie jest jedynym kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Obok ceny brane pod uwagę będą jeszcze dwa kryteria pozacenowe tj. gwarancja jakości oraz doświadczenie kierownika robót drogowych – tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Remont ul. Kasprzaka przy węźle S3 Gorzów Południe

Wykonawca będzie musiał zająć się remontem 450-metrowego odcinka ul. Kasprzaka pomiędzy zjazdami z trasy S3 na węźle Gorzów Południe. Remont ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej celem przywrócenia właściwych parametrów równości podłużnej i poprzecznej, likwidacji spękań, wykruszeń oraz przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi. Wykonana ma zostać również wymiana zdegradowanych krawężników betonowych, przełożenie nawierzchni części chodników oraz regulacja wysokościowa wpustów deszczowych oraz innych urządzeń obcych w jezdni.

Firma, która wygra przetarg będzie miała 4 miesiące na wykonanie wszystkich prac.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości