Uważajcie przy podpisywaniu umów na dostawę prądu. Można stracić pieniądze

27 kwietnia 2021, 09:16
fot. archiwum
Miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki o nowej ofercie firmy Enea. Przy podpisywaniu umowy można zaoszczędzić 75 zł, a równocześnie stracić ponad tysiąc złotych.

W ostatnich tygodniach do mieszkańców Gorzowa i okolic trafiają pisma z firmy Enea zachęcające do zmiany umowy na sprzedaż prądu. Firma gwarantuje stałe ceny przez 3 lata. Jednak w piśmie jest brak informacji o dodatkowej opłacie handlowej w wysokości 30 zł miesięcznie. Informację o opłacie klient znajdzie dopiero w pliku dokumentów przy podpisaniu umowy. Osoby, które chcą wycofać się z nowej umowy obciążane są karą umowną do 1080 zł.

- Z analizy nowej taryfy wynika, że przy średnim zużyciu 2000 kWh/rok klient zyskuje 25 zł/rok na obniżeniu ceny, a traci 360 zł na rok na dodatkowej opłacie handlowej. To oznacza, że zamiast zyskać, traci na nowej umowie w sumie ok. 1000 zł przez 3 lata, o czym pracownicy Enea nie informują. Dlatego też o sprawie powiadomiłem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki – mówi Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie. 

Gierczak podkreśla, że jeżeli umowa została zawarta przez telefon lub internet, to konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli wskazany termin już upłynął bądź też umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorcy (np. w punkcie obsługi klienta), konsument może spróbować uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia, jeśli nastąpiło ono na skutek błędu w który został wprowadzony przy zawieraniu umowy (art. 84 kodeksu cywilnego).

- Taka sytuacja występuje wtedy, gdy np. klient został zapewniony przez sprzedawcę o utrzymaniu rachunków za energię w dotychczasowej wysokości, a w rzeczywistości poprzez dodatkowe opłaty rachunki znacznie wzrosły. Jeżeli wystąpiły takie okoliczności wprowadzenia w błąd, klient powinien złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu na podstawie art. 84 k.c. Jeżeli firma trwać będzie przy stanowisku, że uchylenie się jest bezpodstawne, wówczas pozostaje skierowanie sprawy do sądu lub też należy poczekać na działa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może nakazać zaniechania stosowania przez ENEA S.A. nieuczciwych praktyk – tłumaczy miejski rzecznik konsumentów.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości