Bezrobocie w Gorzowie nieznacznie w dół

14 kwietnia 2021, 14:51
fot. Marcin Kluwak
Według najnowszego raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w Gorzowie nieznacznie spadła. W lutym 2021 roku bezrobocie wynosiło 3,9%, natomiast w marcu wzrosło o jedną dziesiątą punktu procentowego.

Na początku ubiegłego roku stopa bezrobocia w Gorzowie wynosiła zaledwie 2,2%. Natomiast od marca 2020 roku bezrobocie zaczęło systematycznie rosnąć. Tak, aby w grudniu 2020 roku osiągnąć poziom 4%. Z kolei od początku 2021 roku poziom bezrobocia raz nieznacznie wzrasta, a raz spada.

Według najnowszego raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w Gorzowie na koniec marca nieznacznie spadła i wynosi obecnie 3,8% - to o jedną dziesiątą punktu procentowego mniej niż w lutym. To najniższy wskaźnik w województwie lubuskim, gdzie odsetek zarejestrowanych ludzi bez pracy, podobnie jak w całym kraju, wynosi 6,5%. Stopa bezrobocia również nieznacznie spadła w powiecie gorzowskim - z poziomu 5,5% w lutym do 5,4% w marcu. 

W Gorzowie i w powiecie gorzowskim na trzy bezrobotne kobiety przypada dwóch bezrobotnych mężczyzn (odpowiednio 1191 kobiet - 57,1% ogółu i 825 kobiet – 58,4%). Co piąty gorzowski bezrobotny (432 - 20,7%) nie ukończył 30 roku życia, co czwarty (568 - 27,2%) ma ponad 50 lat. Prawie co dziesiąty (184 - 8,8%) bezrobotny z Gorzowa jest niepełnosprawny.

W marcu 2021 roku do urzędów pracy zgłoszono 3 420 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1 089 mniej niż w lutym. Najwięcej w Zielonej Górze (619) i w Gorzowie (454). Na koniec marca 2021 roku, w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 870 bezrobotnych, w tym 13 370 kobiet, które stanowiły 56% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do marca 2020 roku liczba bezrobotnych była większa o 4 032 osoby (o 20,3%).


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości