Miasto daje szansę dłużnikom. Będą mieli więcej czasu na spłatę zaległości

7 kwietnia 2021, 16:35
fot. archiwum
Mieszkańcy Gorzowa, którzy zalegają z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej mogą skorzystać z programu oddłużeniowego, którego funkcjonowania zostało wydłużone do końca 2021 roku. W pierwszym półroczu do ZGMu wpłynęło w tej sprawie około 80 wniosków.

Ponad 4 tysiące rodzin z Gorzowa od wielu lat nie płaci czynszu za mieszkania. Tym samym zadłużenie urosło aż do kwoty prawie 69 mln zł. Rekordzista zalega z opłatami na kwotę 229 tys. zł. Dlatego też podczas marcowej Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni zdecydowali o wydłużeniu terminu funkcjonowania programu oddłużeniowego do końca 2021 roku. Wniosek w tej sprawie złożył Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

- Chcemy pomóc mieszkańcom w przezwyciężaniu trudności w spłacie zaległości za zajmowane lokale. Dlatego tak ważny był termin wydłużenia funkcjonowania programu z 31 marca do 31 grudnia 2021 roku. Zmiana związana jest z trudną i trwającą od ponad roku pandemią koronawirusa, wprowadzonymi ograniczeniami dla całego społeczeństwa oraz koniecznością zamknięcia siedzib Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pierwszy lockdown spowodował, że mieszkańcy do programu zaczęli przystępować dopiero w drugim półroczu 2020 roku – opowiada Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Założenia programu pozostają bez zmian. Celem programu jest udzielenie mieszkańcom pomocy w przezwyciężeniu trudności w spłacie zaległości za zajmowane lokale, osobom które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej - pozwalając na wyjście z zadłużenia czynszowego oraz zmotywowanie lokatorów do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali i większej odpowiedzialności za eksploatację mieszkania.

Przez 10 miesięcy ubiegłego roku do programu przystąpiło 119 zadłużonych rodzin. Łączna wartość objęta porozumieniem wyniosła 1 mln 273 tys. 406,52 zł. 14 ugód ze względu na nie wywiązanie się z warunków ugody zostało rozwiązanych. W przypadku 16 dłużników nastąpiło restrukturyzacja należności. Natomiast w pierwszym kwartale 2021 roku do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wpłynęło ok. 80 wniosków.

Program umożliwia dłużnikowi restrukturyzację zadłużenia poprzez:

1. umorzenie 70% zadłużenia, pod warunkiem spłaty pozostałej części zadłużenia w terminie 6 miesięcy od daty podpisania ugody. 

2. umorzenie 60% zadłużenia, pod warunkiem spłaty pozostałej części zadłużenia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania ugody.

3. umorzenie 50% zadłużenia (proporcjonalne), równe sumie miesięcznych rat wpłaconych na poczet zadłużenia.

4. umorzenie 50% zadłużenia, w przypadku zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na mniejszy wskazany przez miasto oraz przy jednoczesnym rozłożeniu pozostałej zaległości na raty.

Warunkiem umorzenia zadłużenia w wariantach od 1 do 4 jest terminowe i w pełnej wysokości uiszczanie opłat czynszowych związanych z korzystaniem z zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz rat objętych ugodą. 

5. umorzenie 100% zadłużenia, pod warunkiem przekazania zajmowanej nieruchomości na rzecz miasta przez dłużników lub osoby zajmujące nieruchomość – w terminie jednego miesiąca od daty podpisania ugody.

 


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości