Prezydent Wójcicki z absolutorium

24 czerwca 2020, 16:11, red
Podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta Gorzowa, prezydent Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 roku oraz otrzymał wotum zaufania od gorzowskich radnych.

Gorzowscy radni w środę 24 czerwca podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa dyskutowali o raporcie o stanie miasta w 2019 roku. Każdy z radnych, który zabrał głos w dyskusji zgłaszał swoje uwagi co do dokumentu. - W raporcie o stanie miasta nie mamy porównań do poprzednich lat czy innych miastach na prawach powiatu. [...] W niektórych miejscach jest to kopiuj/wklej z raportu z ubiegłego roku - mówiła podczas sesji radna Marta Bejnarowicz.

Następnie po zakończeniu debaty, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Jackowi Wójcickiemu wotum zaufania. 17 radnych było za, natomiast 5 radnych z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu. Nie głosował natomiast radny Robert Surowiec.

Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2018 rok i zagłosowali za udzieleniem prezydentowi absolutorium za realizację budżetu. Na 23 radnych obecnych podczas sesji, za udzieleniem absolutorium prezydentowi Wójcickiemu głosowało 19 radnych, natomiast 4 radnych PiS, oprócz Roberta Anackiego wstrzymało się od głosu.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to głosowanie i aprobatę, również za głosy wstrzymujące. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będę mógł was przekonywać, że miasto idzie w dobrym kierunku. Niektóre inwestycje udaje się szybko zrealizować, a niektóre idą nam z trudem. Chciałbym przypomnieć, że jest to naprawdę ciężka praca. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas dobry pomimo pandemii koronawirusa i wyjedziemy z niego obronną ręką - mówił Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Dochody miasta w 2019 roku wyniosły 812 319 490, 78 zł, co stanowi 94,5 % zaplanowanych dochodów. Wydatki budżetowe miasto wykonało w kwocie 850 436 798, 47 zł co stanowi 85,3% planowanych wydatków w 2019 roku, przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 136 795 351 zł, rok 2019 miasto zamknęło deficytem niższym w wysokości 38 117 307, 69 zł. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu Gorzowa wyniosła 189 626 983, 65 zł.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości