Radni ocenią prezydenta Gorzowa. Czy Wójcicki dostanie absolutorium?

23 czerwca 2020, 10:15
fot. archiwum
Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, gorzowscy radni zdecydują czy udzielają prezydentowi Jackowi Wójcickiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.

W środę 24 czerwca odbędzie się Sesja Rady Miasta Gorzowa podczas której zostanie zaprezentowany raport o stanie miasta. Raport o stanie miasta ma aż 294 strony i został podzielony na kilka działów tematycznych: obszar spraw społecznych, edukację, bezpieczeństwo, obszar spraw komunalnych, obszar gospodarki, obszar rekreacji, kultury i promocji miasta, obszar rozwoju miasta, budżet i administracja

Po debacie nad raportem gorzowscy radni podejmą decyzję czy udzielają wotum zaufania prezydentowi Gorzowa Jackowi Wójcickiemu. Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonaniu budżetu miasta Gorzowa za 2019 rok. Jeżeli zostanie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, wówczas radni podejmą uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 roku.

Udzielenie absolutorium oznacza, że prezydent dobrze zarządza miastem i w sposób prawidłowy wykonał budżet za poprzedni rok. Jacek Wójcicki jest prezydentem Gorzowa od jesieni 2014 roku.

W ubiegłym roku prezydent Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu 2018. W głosowaniu brało udział 22 radnych - 15 było za, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości