Zobacz, jak przebiegają prace przy ul. Myśliborskiej [film]

23 listopada 2019, 15:07, ak
Trwa rozbudowa ostatniego odcinka ul. Myśliborskiej w Gorzowie. Wykonawca wyciął już pierwsze drzewa i pracuje nad podbudową ścieżki rowerowej i chodnika od ronda Europejskiego do ul. Berlińskiej, gdzie powstanie docelowo rondo. Ponadto poszerzana jest jezdnia, gdzie powstanie droga tymczasowa, którą zostanie poprowadzony ruch podczas kolejnych etapów robót.

Pierwsze prace przy rozbudowie ostatniego odcinka ul. Myśliborskiej ruszyły na początku października. Firma Budomex S.A. rozbuduje drogę od ronda Europejskiego do skrzyżowania z ul. Dobrą i Mironicką. Koszt inwestycji to ponad 17,8 mln zł.

Obecnie na odcinku od ronda Europejskiego w kierunku ul. Berlińskiej powstaje chodnik i podbudowa ścieżki rowerowej. Na skrzyżowaniu z ul. Berlińską zostanie wybudowana rondo. Wykonawca wyciął już w tym miejscu drzewa i przygotowuje teren pod budowę ronda.

Jednocześnie prowadzone są prace nad poszerzeniem jezdni ul. Myśliborskiej (od strony południowej) na odcinku ok. 1,2 km. To tu poprowadzony zostanie ruch podczas kolejnych etapów robót.

Oprócz tego wykonane zostały już wykopy pod zbiorniki retencyjne oraz wycięto część drzew, kolidujących z prowadzoną inwestycją. Wcześniej zostały one zbadane pod kątem obecności gatunków chronionych. Docelowo ma zostać wyciętych 370 sztuk drzew, natomiast do nasadzenia zastępczego zaplanowano 274 sztuki drzew, co zostało omówione przez Zielony Zespół.

Szeroka i dwupasmowa Myśliborska

W ramach inwestycji ul. Myśliborska będzie drogą dwujezdniową o czterech pasach ruchu – po dwa pasy w każdym kierunku, które będą odgrodzone od siebie zielenią. Oprócz tego zostaną wybudowane dwa, dwupasmowe ronda. Nowe ronda powstaną na skrzyżowaniu z ul. Dobrą i Mironicką oraz z ul. Berlińską, która jest drogą gminną, zaplanowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto wzdłuż ul. Myśliborskiej zostanie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa, a także oświetlenie parkowe. Natomiast na odcinku od ul. Dobrej do ul. Berlińskiej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Zostaną również przebudowane zjazdy na posesje oraz wybudowane zatoki autobusowe. Inwestycja obejmie również budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Cała inwestycja powinna zostać zrealizowana do 23 listopada 2020 roku.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x