Dwa aktywne przejścia na Fredry

18 listopada 2019, 13:06, red
fot. Dariusz Wieczorek, Urząd Miasta Gorzowa
Trwa budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Fredry w Gorzowie. Pasy wyposażone w specjalne lampy ostrzegawcze i detektory ruchu mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aktywne przejścia będą gotowe do końca listopada.

Przy ul. Fredry trwa budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych – w rejonie ul. Kochanowskiego i Staszica oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Baczyńskiego. Prace mają zakończyć się do końca listopada.

W ramach inwestycji na przejściach pojawią się znaki drogowe wyposażone w lampy ostrzegawcze, system detekcji ruchu pieszych i rowerzystów oraz markery drogowe, które będą się aktywować przez czujnik ruchu w momencie, gdy pieszy lub rowerzysta znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych lub przejazdu rowerowego.

Wyznaczenie nowego przejścia, przy skrzyżowaniu z ulicą Baczyńskiego, wymaga usunięcia istniejącego przejścia, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Staszica, którego oddalone jest od projektowanego o około 35 m. Nowe przejście zostało wyznaczone w miejscu, gdzie droga pieszego jest zdecydowanie krótsza i jezdnia posiada tylko dwa pasy ruchu. Wyposażone zostanie w azyle drogowe, umożliwiające oczekiwanie pieszego na środku jezdni i przejście na dwa razy.

Nowa lokalizacja przejścia oraz zastosowane rozwiązania zostały wybrane na podstawie wniosków mieszkańców oraz po konsultacji z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt przeniesienia i wyposażenia przejścia w aktywne oznakowanie został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Staszica” (po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami mieszkańców), Policję oraz zarządcę drogi.

- Nie bez znaczenia jest również fakt, że mieszkańcy osiedla wnioskowali o wyznaczenie dodatkowego przejścia na wysokości ul. Baczyńskiego, supermarketu i w pobliżu przystanków autobusowych. Z obserwacji wynikało, że wiele osób przechodzi w tych miejscach nielegalnie, co stwarza niebezpieczne sytuacje. Dlatego nowa lokalizacja, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, ma stanowić kompromis pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców z różnych części osiedla. Dla mieszkańców i uczniów z ulicy Kochanowskiego, Reja, pozostawiono przejście stanowiące przedłużenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego, po stronie wyjść z budynków – tłumaczy Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu.

Propozycja budowy sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu przy ulicy Staszica nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na obowiązujące przepisy. Stosując sygnalizację na skrzyżowaniu i w jego obrębie należy objąć nią wszystkich użytkowników oraz wszystkie wloty. Tym samym w celu budowy sygnalizacji niezbędne byłoby wykonanie instalacji dla całego skrzyżowania, co negatywnie wpłynęłoby na płynność, z którą w chwili obecnej nie ma znaczących problemów.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x