Kiedy ruszy rozbudowa drogi krajowej nr 22 w Gorzowie?

2 października 2019, 11:15, ak
fot. archiwum
Najpóźniej w listopadzie 2019 roku ma ruszyć pierwszy etap rozbudowy drogi krajowej nr 22 w Gorzowie. Wykonawca na początek zajmie się przebudową ul. Łukasińskiego od ronda Sybiraków do skrzyżowania z ul. Zawackiej, gdzie powstanie rondo. Natomiast sama ul. Łukasińskiego będzie drogą dwupasmową.

Od sierpnia 2018 roku firma Budomex S.A. zajmowała się projektowaniem przebudowy drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Walczaka, Zawackiej i Łukasińskiego, ponieważ inwestycja jest prowadzona w formule "zaprojektuj i wybuduj". Oprócz projektu, wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne. Wśród obowiązków firmy była również inwentaryzacja drzew, które rosną wzdłuż przebudowywanej drogi. Drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją zostaną wycięte.

Sama rozbudowa drogi do dwóch pasów zostanie podzielona na trzy etapy. Początkowo prace miały ruszyć na odcinku ul. Walczaka, jednak najpierw zostanie rozbudowany fragment ul. Łukasińskiego. Pierwsze prace mają ruszyć najpóźniej w listopadzie 2019 roku.

- Złożyliśmy wniosek o decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ul. Łukasińskiego. Szacujemy, że decyzję uzyskamy na przełomie października i listopada 2019 roku, więc wówczas będziemy mogli ruszyć z pierwszymi pracami przy ul. Łukasińskiego. W zależności od terminu uzyskania decyzji ZRID na ul. Walczaka i Zawackiej, będą uzależnione nasze prace. Jednak możemy prowadzić roboty budowlane jednocześnie przy ul. Walczaka i Zawackiej – mówi w rozmowie z portalem gorzowianin.com Sylwester Zuza, prezes zarządu firmy Budomex S.A.

W międzyczasie, kiedy miała trwać rozbudowa ul. Łukasińskiego, miały ruszyć pierwsze prace przy budowie wytwórni mas bitumicznych na terenach silwanowskich przy ul. Walczaka. Instalacja miała zostać wybudowana na początku 2020 roku. Jednak wojewoda lubuski Władysław Dajczak pod koniec września zdecydował o uchyleniu pozwolenie na budowę wytwórni mas bitumicznych. Sprawa znajdzie swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, bo jak podkreśla magistrat ta decyzja może mieć wpływ na utratę dofinansowania w wysokości 49 mln zł na rozbudowę DK22, ponieważ miasto i wykonawca są zobowiązany do zrealizowana inwestycji w określonym terminie.

Jak będzie wyglądała DK22 w Gorzowie?

Firma Budomex S.A. rozbuduje drogę krajową nr 22 za kwotę 73 mln 998 tys. zł. Zakres przebudowy obejmuje budowę drugiej jezdni w ul. Walczaka na odcinku od granic miasta do ronda Gdańskiego wraz z rozbudową ronda i przebudową torowiska tramwajowego, budowę drugiej jezdni ul. Zawackiej (dawnej Bierzarina) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zawackiej i ul. Łukasińskiego z nowo projektowaną drogą. A także budowę drugiej jezdni ul. Łukasińskiego.

Prace obejmą również przebudowę i budowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pasa dzielącego ul. Walczaka od ronda Gdańskiego do ul. Fieldorfa-Nila wraz z przebudową pętli. Zostaną wybudowane również ścieżki rowerowe, nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Ciekawostką jest to, że pojawią się dwa nowe ronda turbinowe. Zostaną wybudowane na skrzyżowaniu ul. Walczaka i ul. Fieldorfa-Nila oraz ul. Walczaka i Szarych Szeregów. Natomiast zwykłe rondo zostanie wybudowane na skrzyżowaniu ul. Zawackiej i Łukasińskiego.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości