Butelkomaty w Gorzowie jeszcze nie teraz

6 lipca 2019, 16:34
fot. archiwum
Pomysł ustawienia butelkomatu w Gorzowie spodobał się mieszkańcom. Żadna inicjatywa nie miała takiego pozytywnego odzewu wśród gorzowian, jak właśnie propozycja radnego Roberta Surowca, który wnioskował do prezydenta o ustawienie buletkomatu w naszym mieście. Niestety zbyt szybko tej maszyny nie doczekamy się w Gorzowie.

W czerwcu radny Robert Surowiec napisał interpelację do prezydenta Jacka Wójcickiego w sprawie wprowadzenia butelkomatów w Gorzowie. Wszystko przez to, że pierwszy taki butelkomat w Polsce został ustawiony w krakowskim magistracie. Niestety nie podziałał zbyt długo, ponieważ został zapchany butelkami przez bezdomnych i skończyły się w nim pieniądze. Radny wnioskował, aby na początek buletkomat został ustawiony w Urzędzie Miasta, budynkach użyteczności publicznej lub w szkołach.

- Projekt ten niesie za sobą wiele pozytywnych efektów. Podniesie estetykę ulic i wprowadzi nawyk segregacji odpadów, a mieszkańcy odzyskają pieniądze z zakupów. Uważam, że takie butelkomaty powinny przyjmować nie tylko plastikowe butelki, ale również puszki po napojach, tak jak działa to na zachodzie Europy. Przykładowe 10 groszy za butelkę to nie jest wiele, ale może przyczynić się do polepszenia segregacji śmieci oraz edukacji ludzi, aby dbali o środowisko - tłumaczy Robert Surowiec, radny Koalicji Obywatelskiej.

Miasto z kolei przekazało wniosek radnego do Związku Celowego Gmin MG-6, ponieważ to właśnie ta instytucja zajmuje się edukacją mieszkańców w zakresie prawidłowego sposobu segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami. Niestety nie ustawienie buletkomatu w Gorzowie nie będzie takie proste.

- W obecnym momencie prawnym postawienie butelkomatów w Gorzowie jest zadaniem trudnym do którego należy przygotować się logistycznie i prawnie. Kwestia zasad funkcjonowania butelkomatów nie została do tej pory uregulowana w obowiązujących przepisach prawnych w Polsce. A urządzenia tego typu nie można porównać do klasycznych pojemników do gromadzenia odpadów. System kaucyjny jest w Polsce słabo rozwinięty i brak jest wytycznych, co do finansowanie takiego systemu zbierania odpadów komunalnych w ramach obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami. Dlatego też mamy nadzieję, że takie oddolne inicjatywy samorządów zmuszą władze do przyjęcia konkretnych rozwiązań. Dzisiaj przy tak zawartych przetargach, butelkomaty powinni stawiać operatorzy odpowiedzialni za pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów na terenie ZCG MG-6 - tłumaczy Katarzyna Szczepańska, dyrektor Związku Celowego Gmin MG-6.

ZCG MG-6 tłumaczy, że obecnie w ramach zawartych umów z operatorami odbierającymi śmieci na terenie miasta, nie ma możliwości wprowadzenia w trakcie trwania umowy, dodatkowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, czyli butelek plastikowych z butelkomatów.

- Dlatego też wstrzymamy się z wprowadzeniem butelkomatów do czasu wprowadzenia systemu na poziomie ustawowym. Odgórne zapisy w prawie pomogłyby rozwiązać problem finansowania takiego przedsięwzięcia. Nowelizacja wprowadzająca nowe obowiązki producentów powinna wejść w życie w połowie 2020 roku. Będzie oznaczać, że firmy i producenci, którzy wprowadzą na rynek opakowania, będą płacić za ich zbiórkę i recykling – podkreśla Szczepańska.

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->