OTL wyjaśnia

25 lipca 2018, 10:01, redakcja gorzowianin.com
Nasza redakcja otrzymała sprostowanie dotyczące artykułu pt. „Złej jakości paliwo w Gorzowie”, który ukazał się na naszym portalu w dniu 19 lipca 2018 roku.

Zgodnie z protokółem z kontroli dokonanej w dn. 25.01.2018 r. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na badanych 15 parametrów oznaczanych tylko 1 parametr (temperatura zapłonu) nie spełniał wymagań w stopniu nieznacznym. Ze względu na nieznaczny stopień nie spełnienia tego parametru paliwo zostało dopuszczone do dalszej sprzedaży ( Protokół z badań nr 81/PP/2018 z dn. 01.02.2018 r. wystawiony przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy). Kwestionowany parametr nie ma szkodliwego wpływu na działanie silnika. Ponadto po zbadaniu sprawy przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia(sygn.. akt PGiK-875/18, PR3 DS.100.2018).

Nadmieniamy, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas wielokrotnych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w jakości sprzedawanych paliw.

Dyrektor

Ośrodka Transportu Leśnego

w Gorzowie Wlkp.

Marian Targos

 

Od redakcji:

Zgodnie z prawem sprostowanie przysługuje zainteresowanemu przedmiotowi (w tym przypadku OTL w Gorzowie) w momencie, gdy redakcja podaje nieprawdziwą, bądź nieścisłą informację. W przytoczonym artykule (LINK), informacje zostały przekazane na podstawie komunikatu UOKiK i w ocenie redakcji jest ona prawdziwa i pełna. Redakcja nie ma prawa sądzić, że wspominany Urząd swoim komunikatem wprowadza w błąd opinię publiczną. Dlatego też powyższe sprostowanie, a raczej wyjaśnienie zaistniałej sytuacji publikujemy tylko i wyłącznie na prośbę zainteresowanej strony.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości