Wiadomości

Czy prysznic jest konieczny? (wywiad)

16 maja 2018, 09:16, red
fot. archiwum
O tym dlaczego przed wejściem na basen powinniśmy brać prysznic, oraz jak o nasze bezpieczeństwa dba "Słowianka". Z Piotrem Rogowskim, Dyrektorem ds. technicznych i eksploatacji CSR „ Słowianka” Sp. z o.o. rozmawiała Anna Kluwak.

Gorzowska „Słowianka” stoczyła bitwę z bakterią i wygrała?

Tak. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” istnieje od 16 lat i ten rodzaj bakterii pojawił się po raz pierwszy. Trudno nam powiedzieć czy ta była rzeczywiście w wodzie czy pojawiła się w wynikach badań ze względu na fakt, iż próbki pobierane były w czasie otwarcia obiektu, mogła więc pochodzić od osób przebywających w wodzie.

Bez względu na przyczynę w trybie natychmiastowym, po otrzymaniu wyników z akredytowanego laboratorium, wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa i podjęliśmy skuteczne działania mające na celu usunięcie bakterii. Dzięki temu, że każdy basen Słowianki ma swój osobny obieg, mogliśmy pozwolić sobie na funkcjonowanie basenu sportowego, brodzika i jacuzzi.

Basen rekreacyjny otwarty został już 2 maja.

W poniedziałek 30 kwietnia zostały przeprowadzone badania, które potwierdziły zdatność wody do użytku Klientów. Natomiast w środę 9 maja otrzymaliśmy kolejne wyniki badań zarówno wody w basenach jak i instalacji pod basenowej, które także są prawidłowe.

CSR „Słowianka” zobowiązana jest także przez Ministerstwo Zdrowia do przeprowadzania regularnych badań we własnym zakresie co wiąże się z rocznym kosztem 25 tysięcy złotych. Harmonogram badań zatwierdza Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Prócz regularnych badań, nad parametrami wody czuwa także 24 h na dobę specjalny system komputerowy. Każdorazowo wyniki badań publikowane są na stronie slowianka.pl w zakładce parametry i jakość wody a także wywieszane są na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w holu głównym kompleksu basenów.

Jak Słowianka (i inne baseny) dbają o jakość wody?

Uzdatnianie wody w CSR „Słowianka” odbywa się w systemie zamkniętym w czterech niezależnych instalacjach. Proces uzdatniania i przygotowania wody basenowej w każdym z obiegów obejmuje:

• Filtrację na filtrach ze złożem piaskowo-żwirowym wspomaganą koagulacją polihydroksychlorkiem glinu dawkowanym przed filtrami

• Dezynfekcję promieniami uv

• Korektę pH

• Dezynfekcję podchlorynem sodu.

Każdy obieg basenowy wyposażony jest w aparaturę kontrolno-pomiarową, która steruje pracą pomp dawkujących na podstawie dokonywanych w sposób ciągły pomiarów parametrów fizykochemicznych wody.

Czy korzystanie z basenu jest bezpieczne?

Oczywiście, że jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad przez zarządców pływalni jak i klientów. Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Relaksacyjne właściwości kąpieli są coraz częściej wykorzystywane jako sposób wypoczynku i rekreacji. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli.

Pływalnie musza dostosować jakość wody do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Rozporządzenie to określa wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakie powinna spełniać woda, określa również częstotliwość badania wody basenowej. Woda na pływalni jest pod stałym nadzorem.

Jakie podstawowe zasady higieny powinniśmy zachować, przy wchodzeniu na basen? Czy prysznic jest wymagany?

Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo korzystania z kąpieli w basenie wpływają zarówno sanitarne zapewnienie bezpieczeństwa jak również higiena użytkowników. Czasami zdarza się, że nasi Klienci są oburzeni gdy zwracamy uwagę na obowiązek wzięcia prysznica przed wejściem do basenu, czy nie pozwalamy korzystać z obiektu w strojach kąpielowych niezgodnych z regulaminem np. luźne spodenki zamiast przylegających do ciała kąpielówek. Bardzo przepraszamy za tego typu sytuacje, jednak ze względów bezpieczeństwa będziemy przestrzegać zasad i wymogów, do których użytkownicy są zobligowani.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości