Mieszkańcy nie chcą stacji paliw, miasto nie widzi przeciwwskazań

31 października 2017, 11:03, red
fot. archiwum
Planowana budowa stacji paliw przy ul. Górczyńskiej tuż obok Panoramy wywołała wśród mieszkańców Gorzowa spore oburzenie. Jak się okazuje, nie ma formalnych i środowiskowych przeciwwskazań jeżeli chodzi o budowę stacji paliw.

W lipcu 2017 roku informowaliśmy naszych czytelników o tym, że jedna ze spółek powiązanych z PKN Orlen zwróciła się do miasta Gorzowa z wnioskiem o „przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, który posłuży w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia”. Jak przyznaje jeden z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa – sam wniosek o wydanie takiej opinii, wcale nie oznacza, że stacja paliw przy ul. Górczyńskiej obok Panoramy powstanie. Wszystko przez to, że taką decyzją środowiskową może posługiwać się przez najbliższe 6 lat, a jeżeli inwestycja jest etapowa to nawet i 10 lat.

Jednak mieszkańcy pobliskich bloków postanowili zaprotestować i sprzeciwić się tej inwestycji, podając kilka argumentów. Wśród nich to, że stacja paliw będzie negatywnie wpływała na ich zdrowie, zabraknie miejsc parkingowych na osiedlu, na ul. Daszyńskiego zwiększy się ruch, przez co będzie to niebezpieczne dla dzieci czy też to, że w pobliżu jest wiele innych stacji paliw.

Jak się okazuje, obawy mieszkańców rozwiewa gorzowski magistrat. - Usługowo-handlowy charakter zabudowy wzdłuż ul. Górczyńskiej (Panorama, bank PKO, Lidl, Tesco) był podstawą do uznania kontynuacji funkcji dla planowanej inwestycji stacji paliw. Wyjazd i wyjazd na stację paliw będzie od strony ul. Górczyńskiej, bez możliwości bezpośredniego skomunikowania z ul. Daszyńskiego. Sam zjazd z ul. Górczyńskiej ma zostać przebudowany i rozbudowany. Planowana stacja służyć będzie obsłudze samochodów osobowych i dostawczych, nie samochodów ciężarowych. Natomiast dojazd od strony ul. Daszyńskiego będzie pełnił jedynie funkcję drogi przeciw pożarowej. Ponadto została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Ochrony środowiska zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higieny środowiska realizację przedsięwzięcia zgłaszając warunki, które będą uwzględnione przy formułowaniu rozstrzygnięcia decyzji – tłumaczy Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.

W swoim proteście mieszkańcy podkreślali również, że nic nie wiedzieli o planowanej inwestycji i nie zostały przeprowadzone z nimi żadne konsultacje. - W postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę stacji paliw czynny udział brały strony postępowania, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczyn", która reprezentowała mieszkańców okolicznych bloków – podkreśla wiceprezydent Szymankiewicz i przypomina, że mieszkańcy Gorzowa mogli składać przez miesiąc uwagi i wnioski dotyczące tej inwestycji, jednak w okresie od 13 lipca d 12 sierpnia żadne uwagi nie wpłynęły. Dopiero 28 sierpnia zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” zgłosił protest mieszkańców. Jednak uwagi złożone po upływie terminu nie mogą zostać rozpatrzone.

Co istotne, dla terenu tej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu, określenie sposobu zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy na wniosek inwestora. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia warunków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto zgodnie z ustawą, nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami.

- Przypadki w których istnieje podstawa do odmowy zgody na realizację inwestycji precyzyjnie określa ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. Sprzeciw społeczeństwa nie stanowi takiej podstawy, jeżeli działania inwestora mieszczą się w granicach obowiązującego prawa i nie skutkują przez to negatywnym oddziaływaniem na środowisko – komentuje wiceprezydent Szymankiewicz.

Miasto obecnie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul Górczyńskiej.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości