Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

11 października 2017, 11:44, red
fot. Marcin Kluwak
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski osób poszkodowanych po przejściu z czwartku na piątek przez nasze miasto orkanu Ksawery. Wnioski można składać osobiście lub przez internet. Odszkodowania mogą wynieść maksymalnie 200 tys. zł.

Wnioski można składać w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jagiełły 7, pokój 21, u pani Anny Sadzik – kierownika Działu Pomocy Środowiskowej, nr tel. 519-319-501, e-mail: anna.sadzik@gcprgorzow.pl

W przypadku klęsk żywiołowych poszkodowane rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (podstawowym wyposażeniu domowym) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy w wysokości do sześciu tysięcy zł.
 
Ponadto, w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym, pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł., a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości