W sobotę zmiana tras autobusów MZK

15 września 2017, 12:50, red
fot. Mateusz Stefaniak
Od soboty 16 września pasażerów komunikacji miejskiej w Gorzowie czekają kolejne zmiany. W związku z otwarciem dla ruchu ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Walczaka oraz ulicy Warszawskiej zmienione zostaną trasy przejazdów autobusów.r

Co istotne, przy przesiadkach z linii tramwajowej „2” na linie komunikacji zastępczej lub odwrotnie podróż można kontynuować na tym samym bilecie.

Na trasie Zakład Energetyczny – Silwana – Zakład Energetyczny uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa T 1 kursująca po trasie: Zakład Energetyczny – Sikorskiego – Chrobrego – Jagiełły - Warszawska – Podmiejska – Pomorska – Walczaka – Silwana oraz Silwana – Walczaka – Pomorska – Podmiejska – Warszawska – Jagiełły – Łokietka Wybickiego – Estkowskiego – Orląt Lwowskich – Zakład Energetyczny.

Linie autobusowe 107, 113, 124, 125, 126, 501 zostaną skierowane na zmienione trasy objazdowe:

a) linia autobusowa 107 i 125:

- w kierunku Działkowców/Dekerta-Szpital na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Jagiełły skręcą w prawo w ul. Jagiełły i dalej pojadą ulicami Jagiełły i Warszawską do Ronda Santockiego i dalej pojadą ul. Podmiejską i Pomorską do Ronda Ofiar Katynia, na Rondzie Ofiar Katynia linia nr 107 powraca na stałą trasę jazdy a linia nr 125 skręca w lewo w ul. Walczaka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego następnie ul. Piłsudskiego od Ronda Piłsudskiego, gdzie nastąpi powrót na stałą trasę.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „Arsenał”, „Jagiełły”, „Pl. Staromiejski” (tymczasowy przy posesji nr 12), „Muzeum”, „Rondo Santockie” (przy ul. Podmiejskiej przed skrzyżowaniem z ul. Uskok/Uroczą), „Okólna” i „Pomorska” (jak dla linii 113 i 114), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej przed wyjazdem ze stacji paliw NEO) i tylko linia nr 125 „Stilonowa” i „GLS”.

- w kierunku śródmieścia linia nr 125 od Ronda Piłsudskiego pojedzie ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Walczaka do Ronda Ofiar Katynia, linia nr 107 do Ronda Ofiar Katynia jedzie stałą trasą i dalej pojadą ulicami Pomorską do Ronda Santockiego, następnie ul. Warszawską i ul. Jagiełły i od skrzyżowania z ulicą Chrobrego powrócą na swoje stałe trasy.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „GLS” (tymczasowy, tylko linia nr 125), „Widok” (tylko linia nr 125), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej za Rondem Ofiar Katynia na wysokości posesji 2-2A), „Pomorska” i „Okólna” (jak dla linii 113 i 114), „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej na wysokości posesji nr 13-15), „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Muzeum” (jak dla linii 122), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych) i „Jagiełły”.

b) linia autobusowa „113”

- w kierunku Rondo Sybiraków/Wawrów na skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Chrobrego, Jagiełły pojadą w ul. Jagiełły i dalej pojadą ulicami Jagiełły i Warszawską do Ronda Santockiego i dalej pojadą ul. Podmiejską w kierunku Wawrowa.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „Jagiełły”, „Pl. Staromiejski (tymczasowy przy posesji nr 12)), „Muzeum”, „Rondo Santockie” (przy ul. Podmiejskiej przed skrzyżowaniem z ul. Uskok/Uroczą), „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej za Rondem Solidarności w kierunku Wawrowa).

- w kierunku śródmieścia na Rondzie Solidarności skręcą w lewo i ul. Podmiejską dojadą do Ronda Santockiego, następnie skręcą w prawo w ul. Warszawską, dalej ul. Jagiełły, gdzie nastąpi powrót na stała trasę.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej za Rondem Solidarności na wysokości posesji 13-15), „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Muzeum” (jak dla linii 122), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych) i „Jagiełły”.

c) linia autobusowa „114” Linia kursuje dotychczasowym objazdem bez zmian.

d) linia autobusowa 124 - w kierunku Ustronie/Prefadom na skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Chrobrego, Jagiełły pojadą w ul. Jagiełły i dalej pojadą ulicami Jagiełły i Warszawską do Ronda Santockiego i dalej ul. Podmiejską i Pomorską do Ronda Ofiar Katynia, od Ronda Ofiar Katynia autobusy powrócą na swoje stałe trasy jazdy.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „Jagiełły”, „Pl. Staromiejski” (tymczasowy przy posesji nr 12), „Muzeum”, „Rondo Santockie” (przy ul. Podmiejskiej przed skrzyżowaniem z ul. Uskok/Uroczą), „Okólna” i „Pomorska” (jak dla linii 113 i 114), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej przed wyjazdem ze stacji paliw NEO).

- w kierunku Centrum od Ronda Ofiar Katynia pojadą stałą trasą i dalej ulicami Pomorską, Podmiejską do Ronda Santockiego, następnie ul. Warszawską i ul. Jagiełły, gdzie nastąpi powrót na stała trasę

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej za Rondem Ofiar Katynia na wysokości posesji 2-2A), „Pomorska” i „Okólna” (jak dla linii 113 i 114), „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej na wysokości posesji nr 13-15), „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Muzeum” (jak dla linii 122), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych) i „Jagiełły”.

e) linia autobusowa 126 i 135 - w kierunku Dekerta-Szpital na skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Chrobrego, Jagiełły (Uwaga! Zmiana) pojadą w ul. Jagiełły i dalej pojadą ulicami Jagiełły i Warszawską do Ronda Santockiego i dalej pojadą ul. Podmiejską i Pomorską do Ronda Ofiar Katynia, na Rondzie Ofiar Katynia skręcą w lewo w ul. Walczaka i ul. Walczaka dojadą do skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Piłsudskiego, gdzie skręcą w prawo i zatrzymają się na przystanku „GLS”. Od przystanku „GLS” powrócą na swoją stałą trasę jazdy.

Autobusy zatrzymają się na przystankach: Jagiełły”, „Pl. Staromiejski” (tymczasowy przy posesji nr 12), „Muzeum”, „Rondo Santockie” (przy ul. Podmiejskiej przed skrzyżowaniem z ul. Uskok/Uroczą), „Okólna” i „Pomorska” (jak dla linii 113 i 114), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej przed wyjazdem ze stacji paliw NEO), „Stilonowa”.

- w kierunku śródmieścia na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Walczaka skręcą w lewo w ul. Walczaka i dojadą do Ronda Ofiar Katynia - od Ronda Ofiar Katynia pojadą ulicami Pomorską, Podmiejską do Ronda Santockiego, następnie ul. Warszawską i ul. Jagiełły, gdzie nastąpi powrót na stała trasę

Autobusy zatrzymają się na przystankach: „GLS” (tymczasowy obok postoju „taxi”), „Widok” (przy ul. Walczaka), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej za Rondem Ofiar Katynia na wysokości posesji 2-2A), „Pomorska” i „Okólna” (jak dla linii 113 i 114), „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej na wysokości posesji nr 13-15), „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Muzeum” (jak dla linii 122), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych) i „Jagiełły”.

f) linia autobusowa nocna „501” - w kierunku Ustronie na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z ul. Chrobrego skręci w lewo w ul. Chrobrego, następnie w prawo w ul. Jagiełły i dalej do ul. Warszawskiej, gdzie nastąpi powrót na stałą trasę.

„Arsenał”, „Jagiełły”, „Pl. Staromiejski” (tymczasowy przy posesji nr 12), „Muzeum”, „Rondo Santockie” (przy ul. Podmiejskiej przed skrzyżowaniem z ul. Uskok/Uroczą), „Okólna” i „Pomorska” (jak dla linii 113 i 114), „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej przed wyjazdem ze stacji paliw NEO)

- w kierunku śródmieścia od Ronda Ofiar Katynia pojadą ulicami Pomorską, Podmiejską do Ronda Santockiego, następnie ul. Warszawską i ul. Jagiełły gdzie nastąpi powrót na stałą trasę.

Autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach: „Park Kopernika” (przy ul. Pomorskiej za Rondem Ofiar Katynia na wysokości posesji 2-2A), „Pomorska” i „Okólna” (jak dla linii 113 i 114), „Rondo Solidarności” (przy ul. Podmiejskiej na wysokości posesji nr 13-15), „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Muzeum” (jak dla linii 122), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych) i „Jagiełły”.

3. Linia autobusowa 122 powraca na stałą trasę. Autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach - w kierunku Janic/Czechowa „Pl. Staromiejski” (tymczasowy przy posesji nr 12),

W kierunku śródmieścia „Rondo Santockie” (przy ul. Warszawskiej), „Pl. Staromiejski” (przed przejściem dla pieszych).


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości