Drugie podejście do wylotówki z Gorzowa nieudane?

27 lipca 2017, 10:47, Anna Kluwak
fot. Anna Kluwak
W maju władze miasta ogłosiły drugi przetarg na rozbudowę ul. Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego. Jednak po otwarciu ofert, okazało się że kwoty znacznie przewyższają budżet miasta.

Pierwszy przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego został unieważniony w kwietniu 2017. Wszystko przez to, że żadna z pięciu firm nie spełniała oczekiwań miasta. Najniższa oferta znacznie przewyższała kwotę, która została przeznaczona na tę inwestycję. Firma chciała 64,214 mln zł za przebudowę drogi. Tym samym przekroczyła budżet miasta na modernizację DK 22 o ponad 11,726 mln zł. Magistrat podkreślał, że nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego ogłosił kolejny przetarg.

Miesiąc później, w maju 2017 został ogłoszony drugi przetarg, tym razem w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto właśnie otworzyło oferty, które wpłynęły na rozbudowę drogi i wszystko wskazuje, że kolejny przetarg zakończy się fiaskiem.

Na rozbudowę wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22 od ronda Sybiraków do granic Gorzowa – magistrat przeznaczył 52 mln 488 tys. zł. Swoje oferty złożyły trzy firmy i jak się okazało, te kwoty znacznie przewyższają budżet miasta. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Balzola Polska - 61 mln 850 tys. zł., następnie firma Strabag Sp. z o.o. - 71 mln 573 tys. zł i Budimex S.A. - 77 mln 515 tys. zł. Najtańsza propozycja jest wyższa o 9 mln zł, a najdroższa o 25 mln zł od przeznaczonej kwoty.

Wiele wskazuje na to, że również w tym przypadku miasto nie będzie mogło „naciągnąć” budżetu i wybrać oferty, która jest wyższa o 9 mln zł od zakładanej kwoty na realizację inwestycji. Czy to oznacza, że będzie trzeci przetarg?

Co zostanie zrobione?

Zakres przebudowy obejmuje budowę drugiej jezdni w ul. Walczaka na odcinku od granic miasta do ronda Gdańskiego wraz z rozbudową ronda i przebudową torowiska tramwajowego, budowę drugiej jezdni ul. Bierzarina wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bierzarina i ul. Łukasińskiego z nowo projektowaną drogą. A także budowę drugiej jezdni ul. Łukasińskiego.

Prace obejmą również przebudowę i budowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pasa dzielącego ul. Walczaka od ronda Gdańskiego do ul. Fieldorfa-Nila wraz z przebudową pętli. Zostaną wybudowane również ścieżki rowerowe, nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Ciekawostką jest to, że pojawią się dwa nowe ronda turbinowe. Zostaną wybudowane na skrzyżowaniu ul. Walczaka i ul. Fieldorfa-Nila oraz ul. Walczaka i Szarych Szeregów. Natomiast zwykłe rondo zostanie wybudowane na skrzyżowaniu ul. Bierzarina i Łukasińskiego.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->