Wiadomości

Blisko 6 milionów na pomysły obywatelskie

28 czerwca 2017, 14:53, red
47 pomysłów mieszkańców zostanie zrealizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział prawie 6,5 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo aż 82% oddała swój głos w sposób tradycyjny, wrzucając papierową kartę do urny.

Ta rekordowa liczba to głównie efekt porozumienia zawartego przez mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych w rejonach  i decyzja o wyborze 36 inwestycji  do realizacji bez głosowania. Do tego należy doliczyć 8 inwestycji oświatowych - też wybranych w drodze porozumienia oraz 3 podczas głosowania mieszkańców.

W głosowaniu, które trwało od 29 maja do 12 czerwca br., wzięło udział 6.364 mieszkańców. W sposób tradycyjny, tj. przy użyciu kart papierowych,  zagłosowały 5.232 osoby, a z elektronicznego głosowania skorzystały 1.132. Prawidłowe głosy oddały 5.374 osoby, a błędne 990. Najczęściej popełniane błędy to: oddanie więcej niż jednego głosu na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, brak podpisu, zbyt niski wiek tj. poniżej 13 lat.

W kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył połączony pomysł pn. Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta, który zdobył 707 ważnych głosów.  W związku z wydzieloną pulą pieniędzy na projekt miękki, w ramach tej kategorii zrealizowane także będą  -   Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (440 głosów). Natomiast na  Zawarciu zwyciężyła -  Przebudowa ulicy Tkackiej, na którą oddano 3.944 głosów. Szczegółowe wyniki głosowania można odnaleźć na www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny, a poniżej podajemy zadania przewidziane do realizacji w przyszłym roku w ramach kwoty 5.730.000 zł (3.438.000 zł na zadania rejonowe i po 1.146.000 zł na zadania ogólnomiejskie i oświatowe).

Kategoria ogólnomiejska

 1. Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Wnioskodawcy: Iwona Kotwicka, Roman Kuźbiński, Wojciech Pięta.

Koszt: 1.031.400 zł

Opis zadania: integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych podzielony na 4 strefy: strefa aktywna, strefa muzyczna oraz integracji sensorycznej, strefa relaksu i wyciszenia, strefa rekreacji i wypoczynku. Poprawa infrastruktury rowerowej ma na celu uzupełnienie infrastruktury rowerowej w istniejących drogach rowerowych w różnych częściach miasta oraz budowę drogi rowerowej przy ul. Fabrycznej.

 1. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki). Wnioskodawcy: Wojciech Pięta, Arkadiusz Krajewski.

 Koszt: 114.600 zł

Opis zadania: organizacja dwóch eventów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika  mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz przybliżenie tak widowiskowej, jednak nieznanej naszym mieszkańcom dyscypliny sportu powszechnego jaką jest Street Skatting (ekstremalna jazda na rolkach, deskorolce, MTB czy BMX). W kolejnym etapie zadanie dotyczy zorganizowania wyścigu smoczych łodzi mieszkańców miasta, uczniów, studentów, urzędników, pracowników służb mundurowych itp.

Kategoria rejonowa

Zawarcie:

 1. Przebudowa ulicy Tkackiej. Wnioskodawcy: Katarzyna Rodzoch, Magdalena Bęzel.

Koszt: 343.149,00 zł

Opis zadania: wykonanie przyłącza wód opadowych na ul. Tkackiej wraz  z wykonaniem  nawierzchni bitumicznej na odcinku 250 m (od Wału Poprzecznego  w kierunku ul. Jutowej). Założenie: szerokość drogi 5,5m; nawierzchnia bitumiczna na całym odcinku drogi, tj. 250 m; kanalizacja deszczowa na odcinku 150 m.

Zakanale:

 1. Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej i Kobylogórskiej oraz terenu przy ul. Strażackiej. Wnioskodawcy: Grażyna Borowicz,  Teresa Tomczak, Angelika Zacierka, Artur Szostak. Kwota: 343.800 zł.

Opis zadania: podwórze przy ul. Kobylogórskiej, Krótkiej i Zbąszyńskiej: zagospodarowanie terenu zielonego, zniwelowanie, obsadzenie żywopłotem, naprawa ścieżek, obsianie trawą, ławeczki, stół do szachów lub ping-ponga; ul. Strażacka: montaż słupków do gry w siatkówkę, 3 stoliki i ławki do gry w szachy i chińczyka plus trzy ławki do siedzenia.

Śródmieście:

 1. Utwardzenie  części podwórka w kwartale: 30 Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego. Wnioskodawca: Ewa Gomta. Kwota: 78.179,42 zł.

Opis zadania: utwardzenie placu wraz z miejscami parkingowymi, wykonanie chodników, miejsca odpoczynku dla mieszkańców, nasadzenia roślin ozdobnych.

 1. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26. Wnioskodawca: Irena Wesołowska. Kwota: 77.696,95 zł.

Opis zadania: budowa placu zabaw wraz z miejscem odpoczynku, trawnik z nasadzeniami.

 1. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Chrobrego 37,38, Strzeleckiej 12-16, Starej 2, Pocztowej 3-11. Wnioskodawca: Beata Derymacka. Kwota: 83.912,99 zł.

Opis zadania: utwardzenie części terenu (kostka brukowa betonowa).

 1. Rewitalizacja podwórka przy ul. Borowskiego 21. Wnioskodawca: Krzysztof Hładki. Kwota: 81.008,00 zł.

Opis zadania: wykonanie parkingu, nawierzchni jezdnej, zagospodarowanie zieleni.

 1. Lifting podwórka przy ul. 30 Stycznia 2A, ul. Dąbrowskiego 7a i 7. Wnioskodawca: Sylwia Bronka. Kwota: 22.065,00 zł.

Opis zadania: wykonanie miejsca odpoczynku, mini placu zabaw, zagospodarowanie zieleni.

Piaski:

 1. Oświetlenie ul. Bazaltowej. Wnioskodawca: Hilary Błonka. Kwota: 165.000,00 zł.

Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Bazaltowej - 20 lamp.

 1. Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski. Kwota: 178.000,00 zł.

Opis zadania: zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Cegielskiego poprzez utworzenie traktu spacerowo-rekreacyjnego wyposażonego w  urządzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z miejscami wypoczynku (ławki parkowe), budowa siłowni plenerowej i placu zabaw na terenie przyległym do ul. Dowbora-Muśnickiego wraz z jego zagospodarowaniem (ławki, kosze na śmieci, ścieżki żwirowe, zieleń).

Manhattan:

 1. Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 76.500,00 zł.

Opis zadania: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.

 1. Remont chodników przy ul. Hubala. Wnioskodawca: Andrzej Boruch. Kwota: 186.136,27 zł.

Opis zadania: przebudowa chodnika po obu stronach ul. Hubala.

 1. Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Grzegorz Kozłowski. Kwota: 77.000,00 zł.

Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Plac Jana Pawła II na odcinku od ul. Maczka do ul. KEN - 9 lamp.

Wieprzyce:

 1. Oświetlenie ul. Zwiadowców i Minerów. Wnioskodawca: Anna Sulikowska. Kwota: 160.000,00 zł.

Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Zwiadowców i Minerów - 18 lamp.

 1. Oświetlenie części ul. Warzywnej. Wnioskodawcy: Małgorzata  Dudny, Iwona Renicka. Kwota: 19.000,00 zł.

Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego części ul. Warzywnej - 2 lampy.

 1. Oświetlenie ul. Witnickiej. Wnioskodawca: Paweł Podoski. Kwota:  93.000,00 zł.

Opis zadania:  wybudowanie oświetlenia elektrycznego  ul. Witnickiej - 11 lamp.

 1. Oświetlenie części ul. Komandosów. Wnioskodawca:  Wanda Oleszkiewicz. Kwota: 71.800,00 zł.

Opis zadania: wybudowanie oświetlenia części ul. Komandosów (ze względu na wąski pas drogowy  wynikający z własności prywatnej) - 8 lamp.

Staszica:

 1. Remont chodnika przy ul. Lelewela. Wnioskodawca: Danuta  Lisiecka. Kwota: 40.000,00 zł.

Opis zadania: wykonanie przebudowy chodnika od przejścia dla pieszych na ul. Marcinkowskiego do wjazdu Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Lelewela.  Powierzchnia przebudowanego chodnika około 190 m2.

 1. Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie. Wnioskodawca: Andrzej Jakubaszek. Kwota: 22.300,00 zł.

Opis zadania: remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie.

 1. Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej. Wnioskodawca: Grzegorz Masewicz. Kwota: 49.600,00 zł.

Opis zadania:  budowa chodnika na długości 150 m w pasie drogowym ul. Londyńskiej.

 1. Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97. Wnioskodawca:  Jolanta Sopińska. Kwota: 30.000,00 zł.

Opis zadania: budowa 52 metrów bieżących  chodnika od ul. Marcinkowskiego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97.

 1. Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d. Wnioskodawcy: Elżbieta Bytniewska, Edward Mikołajko. Kwota: 66.157,71 zł.

Opis zadania: utwardzenie placu przy ul. Staszica 1 i 3 kostką betonową pod miejsca parkingowe - ok 20 miejsc.

 1. Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego. Wnioskodawca: Bronisława  Pawłowska. Kwota: 55.000,00 zł.

Opis zadania: wykonanie chodnika przed budynkiem o długości 60 metrów  bieżących oraz wykonanie parkingu/placu postojowego na części działki pomiędzy budynkami mieszkalnymi.

 1. Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d. Wnioskodawca: Elżbieta Szymczyk. Kwota: 35.362,00 zł.

Opis zadania: Wykonanie chodnika przed budynkiem.

 1. Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego. Wnioskodawca: Paweł Witkowiak. Kwota: 45.000,00 zł.

Opis zadania: Budowa miejsc postojowych  do parkowania równoległego przy ul. Malczewskiego wzdłuż ogrodzenia szkoły.

Górczyn:

 1. Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego. Wnioskodawca: Hanna Kaup. Kwota: 80.000,00 zł.

Opis zadania: modernizacja części ścieżek parkowych, ustawienie ławek parkowych, ustawienie koszy na śmieci,  remont groty oraz murów oporowych, pielęgnacja drzew i krzewów, usunięcie samosiewów,  oczyszczenie terenu,  montaż budek dla ptaków.

 1. Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej. Wnioskodawca: Marzanna Bukowska. Kwota: 35.400,00 zł.

Opis zadania: remont odcinka chodnika na długości 50 m  od skrzyżowania z ul. Kościuszki 1a-d do zjazdu do budynku ul. Czereśniowa 9a-d.

 1. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15.  Wnioskodawca: Piotr Bocheński. Kwota: 28.000,00 zł.

Opis zadania: przebudowa chodnika na długości 50 m od ul. Wróblewskiego.

 1. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota:  53.000,00 zł.

Opis zadania: remont chodnika na długości 110 m wzdłuż budynku nr 1-3.

 1. Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c. Wnioskodawca: Sławomir Kuciński.  Kwota: 52.000,00 zł.

Opis zadania: budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów na wysokości budynku  nr 1a,b - 7 a,b,c.

 1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota: 40.329,86 zł.

Opis zadania: budowa parkingu na 12-14 miejsc.

 1. Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego. Wnioskodawca: Krzysztof Kropiński.  Kwota: 50.000 zł.

Opis zadania: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.

Osiedle Słoneczne:

 1. Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do ul. Słonecznej. Wnioskodawca: Zofia Jaensch. Kwota: 13.251,62 zł.

Opis zadania: budowa chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Al. 11 Listopada 130, a blokiem przy ul. Słonecznej 95- 91.

 1. Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca. Wnioskodawca: Małgorzata Blatkiewicz. Kwota: 64.900,00 zł.

Opis zadania: remont schodów wraz chodnikiem pomiędzy przychodnią lekarską a budynkiem nr 18.

 1. Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 157.123,00 zł.

Opis zadania: remont ul. Plac Słoneczny wraz z budową dwóch nowych miejsc parkingowych.

 1. Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95. Wnioskodawca: Henryka Nowicka.  Kwota: 107.514,00 zł.

Opis zadania: zagospodarowanie dawnego boiska na strefę wypoczynku i wielopokoleniowych spotkań poprzez postawienie ławeczek, zestawów dla dzieci oraz przyrządów do ćwiczeń fitness.

Dolinki:

 1. Remont odcinka ul. Okólnej. Wnioskodawca: Piotr Matczak. Kwota: 197.066,81 zł.

Opis zadania: Wykonanie remontu drogi na długości 200 m bez chodników.

 1. Remont chodnika przy ul. Zamenhofa. Wnioskodawca: Mikołaj Krzykliwy. Kwota: 145.901,37 zł.

Opis zadania: Wykonanie remontu chodników po obu stronach jezdni na ul. Zamenhofa.

Kategoria oświatowa

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. Wnioskodawca: Maria Zawadzka. Kwota: 475.000 zł.

Opis zadania: remont i modernizacja istniejącego boiska wraz ze zmianą podbudowy, nawierzchni, odwodnieniem i wyposażeniem.

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42. Wnioskodawca : Radosław Pawelczyk.  Kwota: 350.000 zł.

Opis zadania: budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem, zakupem i montażem urządzeń sportowych.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Wnioskodawca:  Beata Korban.  Kwota: 50.000 zł.

Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4 e. Wnioskodawcy: Izabela Myślińska, Jarosław Antonowicz. Kwota: 40.000 zł.

Opis zadania: montaż urządzeń siłowni  oraz ławek i koszy na śmieci.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Wnioskodawca: Marek Piechowiak. Kwota: 40.000 zł.

Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie  Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2 a. Wnioskodawca:  Katarzyna Gromiec.  Kwota: 50.000 zł.

Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Wnioskodawca:  Bogumiła Hałas.  Kwota: 50.000 zł.

Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

 1. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały 18. Wnioskodawca: Ewa Bandkowska.  Kwota: 91.000 zł.

Opis zadania: nowa nawierzchnia, zakup sprzętu zabawowego oraz sprawnościowego, stworzenie strefy relaksacyjnej.

 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Coś Cię denerwuje? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400
Wyślij nam wiadomość poprzez Messengera lub WhatsAppa

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości