Wiadomości

Gorzów nadal będzie pomagał uchodźcom z Ukrainy

22 czerwca 2023, 09:10, Marcin Kluwak
fot. Urząd Miasta Gorzowa
Podczas środowej Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w Gorzowie. Miasto ma pomagać obywatelom Ukrainy, dopóki będzie to konieczne.

Wojna na terenie Ukrainy nadal trwa, dlatego też władze Gorzowa zdecydowały się przygotować uchwałę w sprawie przedłużenia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gorzowa. Tylko w Hotelu Mieszko przebywa obecnie 400 uchodźców wojennych z Ukrainy. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, z niemowlętami, osoby starsze i niepełnosprawne.

Do tej pory miasto decydowało się przedłużać pomoc dla Ukraińców na kilka miesięcy - najpierw do końca czerwca 2022 roku, później do końca grudnia 2022 roku, a następnie do 30 czerwca 2023 roku. Teraz w uchwale nie określono terminu granicznego i obywatele Ukrainy mają otrzymywać pomoc, dopóki będzie to konieczne.

Uchwała w sprawie „określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa” została poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbyła się w środę 21 czerwca. Podczas sesji 19 radnych głosowało „za”. Tym samym uchwała została podjęta i miasto Gorzów od 1 lipca 2023 roku będzie pomagało obywatelom Ukrainy, dopóki to będzie konieczne.

Na jaką pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy?

Jak czytamy w uchwale, miasto ma zapewniać uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe, a także zapewnione środki czystości i higieny osobistej, leki, odzież oraz inne niezbędne materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania. Ponadto pomoc obywatelom Ukrainy obejmuje transport do miejsca zakwaterowania i miejsc, gdzie jest udzielana pomoc medyczna. Uchodźcy mają również mieć finansowane przejazdy środkami transportu specjalistycznego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Miasto ma również zapewnić wspieranie procesu adaptacji, integracji w społeczności lokalnej oraz aktywizacji zawodowej czy zapewnienie funkcjonowania punktu obsługi uchodźców. A także dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Pomoc uchodźcom z Ukrainy będzie finansowana ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości