• Dziś 28°/16°
  • Jutro 29°/16°
  • Jakość powietrza (CAQI): 12
Wiadomości

Północna obwodnica Gorzowa. Jest wykonawca, niebawem ruszą prace

16 maja 2023, 14:34
fot. Marcin Kluwak
Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie wybrała właśnie wykonawcę budowy pierwszego odcinka północnej obwodnicy Gorzowa. Budowa 500-metrowego odcinka obwodnicy od ronda Barlineckiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego będzie kosztowała niespełna 27 mln zł.

O potrzebie budowy ul. Kamiennej i północnej obwodnicy Gorzowa mówił już były prezydent Tadeusz Jędrzejczak, natomiast prezydent Jacek Wójcicki wrócił do tego pomysłu w 2015 roku. W końcu ta inwestycja zostanie zrealizowana. Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła właśnie przetarg na budowę pierwszego odcinka północnej obwodnicy, dzięki któremu zostanie połączone os. Górczyn i Piaski.

Budowa północnej obwodnicy Gorzowa

W budżecie na inwestycję zapisano 36 mln 842 tys. 105,27 zł. Natomiast do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma Budimex S.A. z Warszawy na kwotę 26 mln 986 tys. 225,90 zł. Jest to o 9 mln 855 tys. 879,37 zł mniej, niż założony budżet. Z kolei firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia chciała 40 mln 145 tys. 896 zł za realizację inwestycji.

Po miesiącu analiz, komisja przetargowa zdecydowała, że firma Budimex S.A. spełnia warunki udziału w postępowaniu i to ona zajmie się inwestycją.

Firma Budimex S.A. zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że sporządzi dokumentację projektową i formalności niezbędne do prowadzenia robót budowlanych oraz je zrealizuje.

Zgodnie z zapisami w umowie, wykonawca będzie miał 25 miesięcy od dnia podpisania umowy na na realizację I etapu budowy północnej obwodnicy Gorzowa. To oznacza, że pierwszym odcinkiem obwodnicy przejedziemy w 2025 roku.

Jak będzie przebiegać północna obwodnica Gorzowa?

Docelowo północna obwodnica Gorzowa będzie przebiegać od ronda Barlineckiego, nową ul. Kamienną, która przetnie os. Piaski, przez tereny byłego poligonu aż do nowego ronda przy ul. Myśliborskiej.

Do budowy został wybrany wariant drogi dwujezdniowej, dwupasmowej o przekroju 2x2. Oznacza to, że od razu zostanie wybudowana droga z dwoma pasami w każdym kierunku i nie będzie potrzeba w przyszłości jej rozbudowywać, bo od razu zostanie dostosowana do dużego natężenia ruchu.

Pierwszy etap budowy północnej obwodnicy Gorzowa. Co zostanie zrobione?

Firma, która wygra przetarg będzie musiała zająć się budową około 500-metrowego odcinka obwodnicy od ronda Barlineckiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda.

Zakres prac w ramach pierwszego etapu:

- rozbudowa/przebudowa skrzyżowania ul. S. Wyszyńskiego, Górczyńska związana z włączeniem nowego odcinka– skrzyżowanie typu rondo,

- budowa skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. K. Wielkiego i Owocowej – skrzyżowanie typu rondo,

- budowa przepustu z blach falistych na przecięciu drogi i rzeki Kłodawka na długości ok. 75m,

- rozbudowa/przebudowa odcinka ul. K. Wielkiego i układu skrzyżowania ul. K. Wielkiego i ul. Z. Kuratowskiej – skrzyżowanie zwykłe wyniesione,

- przebudowa ul. Owocowej na połączeniu z wlotem ronda przy ul. K. Wielkiego;

- budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi i peronami autobusowymi,

- budowa zatok postojowych dla pojazdów osobowych,

- budowa zjazdów z dróg publicznych,

- budowa i przebudowa ścieżek rowerowych,

- budowa i przebudowa chodników,

- budowa skweru w rejonie skrzyżowania ul. K. Wielkiego i Z. Kuratowskiej,

- budowa systemu odwodnienia utwardzonych elementów pasa drogowego (jezdnie, zatoki)

- budowa zbiornika retencyjnego otwartego z przelewem i wylotem do rzeki Kłodawka,

-likwidacja kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej w ul. S. Wyszyńskiego wraz z budową nowego wylotu do rzeki Kłodawka,

- budowa oświetlenia drogowego,

- budowa kanału technologicznego,

- rozbiórka istniejącego zagospodarowania pasów drogowych: konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oświetlenia drogowego oraz działek przejmowanych pod pasy drogowe tym: kolidujących obiektów budowlanych budynków jedno i dwukondygnacyjnych, ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych itp.,

- przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

- usunięcie kolidujących drzew i krzewów,

- nasadzenia drzew i krzewów.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości