• Dziś 28°/16°
  • Jutro 29°/16°
  • Jakość powietrza (CAQI): 12
Wiadomości

Niewielkie zainteresowanie budżetem obywatelskim w Gorzowie

2 marca 2023, 09:34, red
fot. archiwum
Zostało jeszcze tylko 10 dni na zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego 2024 przez mieszkańców Gorzowa. Do tej pory mieszkańcy zgłosili kilkanaście pomysłów, a kilkadziesiąt omówili z przedstawicielami Urzędu Miasta Gorzowa.

Każdy z mieszkańców Gorzowa może zmienić swoją najbliższą okolicę lub osiedle. Wystarczy złożyć wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków w ramach edycji 2024 ruszył w środę 1 lutego i potrwa do niedzieli 12 marca.

Chociaż minął już miesiąc odkąd można składać wnioski do budżetu obywatelskiego 2024, to niestety zainteresowanie jest niewielkie. Jak się okazało, do tej pory mieszkańcy Gorzowa zgłosili kilkanaście pomysłów, a kilkadziesiąt omówili z przedstawicielami Urzędu Miasta Gorzowa – blisko 30 pomysłów zostało omówionych podczas maratonu pisania wniosków, który odbył się 21 lutego.

Jak złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego w Gorzowie?

Aby zgłosić swój projekt, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Budżet Obywatelski na stronie um.gorzow.pl lub w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy

ul. Sikorskiego 4. Można także skorzystać z możliwości zgłoszenia projektu przez platformę gorzow.konsultacjejst.pl, do czego szczególnie zachęcamy. W każdym ze wskazanych miejsc znajduje się „Cennik miejski”, który zawiera uśrednione koszty realizacji przykładowych zadań i może być pomocny przy wycenie projektu. Do formularza należy dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców Gorzowa, którzy zainteresowani są realizacją pomysłu. Należy pamiętać, że na liście poparcia nie mogą podpisywać się wnioskodawcy. Do projektu zadania warto dołączyć mapę z oznaczeniem miejsca, w którym ma znajdować się inwestycja ze środków budżetu obywatelskiego.

Ile pieniędzy przeznaczono na budżet obywatelski w Gorzowie?

Na Budżet Obywatelski 2024 przeznaczono kwotę 8.276.884 zł podzieloną na poniższe kategorie. Składają się na nią również środki przeznaczone na rezerwę oraz działania informacyjne. Maksymalne wartości zgłaszanych zadań to:

W kategorii rejonowej 434 583 zł:

· 434 583 zł na projekt zadania twardego,

· 26 000 zł na projekt zadania miękkiego.

W kategorii oświatowej 1 490 000 zł:

· 1 490 000 zł na projekt zadania twardego,

· 26 000 zł na projekt zadania miękkiego.

W kategorii ogólnomiejskiej jest do wydania 745 000 zł w tym:

· 670 500 zł na projekt zadania twardego,

· 74 500 zł na projekt zadania miękkiego.

Co się zmieniło w budżecie obywatelskim 2024 w Gorzowie?

Zgodnie z wnioskami ze zgłoszonymi przez mieszkańców podczas ewaluacji, zmieniliśmy podział miasta na rejony. Z dotychczasowych 10 rejonów wyodrębniliśmy dwa dodatkowe: os. Europejskie oraz Chwalęcice/Srebrną. Jest więc ich teraz 12. Zmieniły się też granice oraz nazwy rejonów, dlatego warto żeby nawet weterani budżetu obywatelskiego przed złożeniem wniosku sprawdzili wykaz ulic przyporządkowanych do poszczególnych rejonów na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu lub geoportal – kompozycja Budżet Obywatelski 2024.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia tego procesu określa Uchwała Rady Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego z 19 grudnia 2018 roku oraz Uchwały zmieniające. Wszystkie obowiązujące zasady zestawiliśmy w regulamin budżetu obywatelskiego, który jest dostępny na stronie um.gorzow.pl w zakładce budżet obywatelski.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości