• Dziś /-2°
  • Jutro /0°
  • Pojutrze /2°
  • Jakość powietrza (CAQI): 83 Zła jakość powietrza! Lepiej zostań dzisiaj w domu.
Wiadomości

Rekompensaty i dodatki do ogrzewania - jak je otrzymać?

1 października 2022, 14:12
20 września br. weszła w życie ustawa regulująca zasady zakupu ciepła z rekompensatą. Aby ją otrzymać, trzeba złożyć oświadczenie do sprzedawcy ciepła. Instytucje społeczne traktowane przez ustawodawcę za tzw. podmioty wrażliwe mogą też otrzymać specjalny dodatek do ogrzewania, żeby go otrzymać, trzeba złożyć do Urzędu Miasta.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw reguluje zasady zakupu ciepła z rekompensatą oraz tzw. „dodatek dla podmiotów wrażliwych”.  

Ustawa daje możliwość niektórym podmiotom (ich szczegółowy określa art. 4 pkt 3-4 ustawy) niebędącym gospodarstwami domowymi ubiegania o zakup ciepła z rekompensatą.  

Ustawa pozwala też ubiegać się o dodatek dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego oraz innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez podmioty ich podstawowej działalności. Ponadto ich główne źródło ciepła powinno być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

W celu skorzystania z rekompensaty należy w terminie do 12 października 2022 r. złożyć do sprzedawcy ciepła odpowiednie oświadczenie. Złożenie po terminie spowoduje nabycie uprawnień od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.  

Zastosowana ulga obowiązywać będzie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. Wzór oświadczeń został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Z kolei wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., który jest terminem ostatecznym.  

Wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.   

Poniżej lista podmiotów wrażliwych wymienionych przez ustawodawcę: 

- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

- jednostki organizacyjną pomocy społecznej 

- noclegownie albo ogrzewalnie 

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

- podmioty systemu oświaty 

- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki 

- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy 

- kościoły lub inne związki wyznaniowe 

- podmioty prowadzące działalność kulturalną 

- podmioty prowadzące działalność archiwalną 

- ochotnicze straże pożarne 

- placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

- rodzinne domy pomocy 

- centra integracji społecznej 

- kluby integracji społecznej 

- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej 

- organizacje pozarządowe 

- spółdzielnie socjalne 

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości