Wiadomości

Rondo Wolontariuszy czy Wolności? Jak powinno nazywać się rondo koło Rolnika?

20 czerwca 2021, 12:27
fot. archiwum
Grupa gorzowskich radnych chce, aby rondo przy Rolniku nazywało się rondem Wolontariuszy i przygotowało w tej sprawie projekt uchwały. Jednak komisja ds. nazewnictwa ulic i placów ma inne zdanie na ten temat i proponuje nazwę „rondo Wolności”. Dlatego też projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez wiceprezydenta Jacka Szymankiewicza.

Gorzowscy radni chcą, aby nadać nazwę rondo Wolontariuszy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Orląt Lwowskich, Dworcowej i Al. Konstytucji 3 Maja, czyli ronda koło Rolnika, które powstało podczas przebudowy ul. Sikorskiego. Pod uchwałą, która znalazła się w porządku obrad Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę 23 czerwca podpisali się radni klubu Gorzów Plus - Jacek Sterżeń oraz Tomasz Manikowski oraz radni PiS - Alicja Burdzińska, Tomasz Rafalski i Maria Surmacz.

- Nadanie nazwy "Wolontariuszy" rondu położonemu przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Orląt Lwowskich, Dworcowej i Al. Konstytucji 3 Maja jest promocją i gloryfikacją idei wolontariatu oraz stanowi uhonorowanie osób w nią zaangażowanych. Wolontariat już przed wiekami wpisał się w naszą historię i kulturę. Obecnie idee wolontariatu promuje wiele inicjatyw i organizacji międzynarodowych. Wysiłek często bezimiennych ludzi, pracujących społecznie na rzecz innych osób to dobro nieobliczalne. Skupiając w sobie tak ogromną ilość cennych cech, wolontariat to idea zaliczająca się do najcenniejszych wartości naszej współczesności. Dzisiaj, kiedy zdajemy sobie sprawę z potrzeby i wartości wzajemnego wsparcia, nadszedł odpowiedni moment, aby i w naszym mieście uhonorować wolontariuszy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jednak komisja ds. nazewnictwa ulic i placów oraz władze Gorzowa mają inne zdanie na ten temat.  Komisja proponuje dla tego ronda nazwę "Wolności"., ponieważ nawiązuje ona do historycznej nazwy tego miejsca "Plac Wolności", aktualnie używana nazwa to "Skwer Wolności".

Ankieta

Jaką nazwę powinno mieć rondo przy Rolniku?

  • rondo Wolontariuszy17.22%
  • rondo Wolności42.58%
  • żadne z powyższych21.53%
  • nazwa jest zbędna16.27%
  • nie wiem/nie mam zdania2.39%
Ankieta zakończona. Dziękujemy!
Oddanych głosów: 209

- Nadanie rondu takiej samej nazwy wpłynie pozytywnie na orientację w terenie. Natomiast propozycja nazwy "Wolontariuszy" będzie mogła być rozpatrzona przez komisję w stosunku do innych nowopowstałych rond. Mając powyższe na uwadze informuję, że podzielam zdanie komisji, że dla ronda zasadnym jest nadanie nazwy "Wolności". Uwzględniając przedstawione argumenty opiniuję negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania dla ronda nazwy "Wolontariuszy" - komentuje Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa. 


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości