Wiadomości

Na jakie pomysły wpadli mieszkańcy Gorzowa? Część z nich została odrzucona

19 maja 2021, 11:49
fot. archiwum
W tym roku mieszkańcy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego 28 wniosków w kategorii ogólnomiejskiej. Jak się okazało, 10 wniosków uzyskało pozytywną opinię i trafią pod głosowanie, natomiast aż 13 pomysłów zostało odrzuconych, a 5 wycofali sami wnioskodawcy. Sprawdziliśmy na jakie pomysły wpadli mieszkańcy Gorzowa.

W tym roku mieszkańcy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego 169 pomysłów – 135 w kategorii rejonowej, 28 w kategorii ogólnomiejskiej i 6 w kategorii oświatowej. W czerwcu odbędzie się 12 spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu obywatelskiego 2022. Mieszkańcy Gorzowa będą mogli wziąć udział w 10 spotkaniach w swoich rejonach oraz w spotkaniu dotyczącym kategorii oświatowej i ogólnomiejskiej. Pierwsze spotkanie odbędzie w poniedziałek 7 czerwca w SP21 na os. Piaski, a ostatnie w poniedziałek 21 czerwca i będzie dotyczyło kategorii ogólnomiejskiej.

Sprawdziliśmy, jakie zadania zgłosili mieszkańcy Gorzowa, jeżeli chodzi o kategorię ogólnomiejską. Jak się okazało, gorzowianie byli bardzo pomysłowi.

Zadania z pozytywną opinią

1. Wielka Biblioteka Gier. Zorganizowanie 8 spotkań z grami planszowymi w różnych obiektach należących do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aby zrealizować założony cel konieczne będzie udostępnienie przez
organizatora zróżnicowanego zestawu gier, które zostaną wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami.

2. Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa. Projekt, wykonanie, dowóz i montaż wolnostojącej ścianki wspinaczkowej do treningu skałkowej na niedużych wysokościach na przedłużeniu ścieżki nad Wartą.

3. Gorzów dla pszczół, kwiaty dla pasażerów. Przeprowadzenie trzech akcji w ciągu roku zachęcających mieszkańców do zabierania z ustawionych na przystankach sadzonek kwiatów (lawenda, wrzos) lub zestawów roślin miododajnych. Do każdego zestawu może być dołączona ulotka informacyjna wraz z ankietą, która pozwoli określić miejsce nasadzenia roślin. W tej sposób otrzymamy mapę podróży kwiatów przez miasto i promujemy korzystanie z komunikacji zbiorowej. Do zgłaszania miejsc może zachęcać nagroda (większy zestaw roślin). Rośliny będą dobierane w zależności od pory kwitnienia.

4. Filharmonia w parku, organizacja 4 koncertów - Organizacja 4 koncertów w okresie od lipca do sierpnia 2022 r. Koncerty mają odbywać się podczas wakacji w 4 miejskich parkach (1 raz w jednym parku): Park Wiosny Ludów, Park Słowiański, Kwadrat, Fontanna Motylia i mają zachęcać mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zachęcić młodzież do aktywnego słuchania muzyki.

5. Park Aktywności w Parku Czechówek - Utworzenie bezpiecznych i dobrze oznakowanych tras rowerowych do uprawiania kolarstwa grawitacyjnego i asfaltowego pumptracku. Utworzenie alejek parkowych oraz elementów drobnej infrastruktury. Pumptrack oraz miejsce odpoczynku mają się znajdować na terenie polany za leśniczówką, a trasa rowerowa ma przebiegać równolegle do granicy parku.

6. Gorzów Miastem Murali – stworzenie muralu upamiętniającego fabrykę URSUS - Wykonanie projektu kompletnej trasy z największej gorzowskiej sypialni do największych pracodawców w strefie, czyli pętla Ustronie do pętli TPV.

7. Gorzów bez niedopałków - Montaż 10 dwukomorowych pojemników na niedopałki w różnych lokalizacjach w mieście. Nad pojemnikiem umieszczone będzie pytanie, a palacze głosują na jedną z dwóch odpowiedzi, wrzucając do wybranej komory niedopałek.

8. Likwidacja jemioły na drzewach na terenie miasta - Wycięcie jemioły na 150 drzewach na terenie miasta przy użyciu podnośnika samochodowego, utylizacja wyciętej jemioły

9. Zielone ściany dla Gorzowa - Stworzenie 5 ogrodów wertykalnych na szczytowych ścianach budynków mieszkalnych poprzez posadzenie roślinności typu bluszcz oraz zamontowanie mocowań na ścianach, które będą wspierać roślinność

10. Odtworzenie dawnych zadrzewień w centrum miasta - Wykonanie nasadzeń dużych drzew, głównie w rejonie centrum miasta. Nasadzone drzewa miałyby przeważnie duże rozmiary (sadzenie maszynowe), co szybko dałoby pozytywny efekt wizualny i zapewniłoby zacienienie ulic i chodników. 

Zadania odrzucone

1. Sprzątanie miasta - wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów formalnych. Nie miał poprawnej listy poparcia. 

2. Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji na obrzeżu miasta – wniosek został odrzucony, ponieważ wskazana działka objęta jest uchwałą Rady Miasta o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-zachodniej granicy miasta w rejonie ul. Mironickiej, zmierzającą do zmiany przeznaczenia terenów na tereny produkcyjne, zgodnie z nowo przyjętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa, które zostało uchwalone 24 lutego 2021 roku.

3. Gorzowianie na kajaki! Centrum turystyki dla mieszkańców. Kajaki i rowery nad Wartą  - projekt został odrzucony, ponieważ zadanie po realizacji generowałoby wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości jednostkowej zgłoszonego zadania (generowane każdego roku utrzymanie i zatrudnienie pracowników obsługi, koszty eksploatacji auta - paliwo napędowe, koszty przeglądów technicznych, bieżąca naprawa i ubezpieczenie pojazdu).

4. Ochrona przed hałasem Gorzowa Wielkopolskiego. Uzupełnienie brakującej infrastruktury w postaci ekranów dźwiękochłonnych lub akustycznych - projekt został odrzucony, ponieważ wskazane działki wchodzą w zakres drogi ekspresowej S3 - stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ochrona przed hałasem w związku z przebiegiem drogi S3 należy do kompetencji GDDKiA. Teren nie jest własnością Miasta co dyskwalifikuje realizację wniosku w ramach budżetu obywatelskiego.

5. Akademia Bezpiecznej Jazdy w Gorzowie  - wniosek otrzymał negatywną opinię, ponieważ koszt zadania przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.

6. Organizacja koncertu „Największe hity muzyki filmowej” - wniosek został odrzucony, ponieważ koszt zadania przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.

7. Ustawienie pomnika gorzowskiego malarza Wiktora Czyżewskiego na Skwerze Malarzy przy Kłodawce - wniosek otrzymał negatywną opinię, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników. 

8. GORZOWIAKI, figurki gorzowskie z mapą turystyczną miasta i aplikacją mobilną - wniosek został odrzucony, ponieważ koszt zadania przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na zadanie twarde w kategorii ogólnomiejskiej.

9. Miejskie Punkty Elektroodpadów. Stworzenie 7 Miejskich Punktów Elektroodpadów -  wniosek otrzymał negatywną opinię, ponieważ kompetencje w zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zostały przekazane do Związku Celowego Gmin MG-6, który jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami.

10. Adaptacja Błoni nadwarciańskich pod działania edukacji ekologicznej, ruchowej, emocjonalnej i społecznej - wniosek otrzymał negatywną opinię, ponieważ koszt zadania przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na zadanie twarde w kategorii ogólnomiejskiej.

11. Remont Schodów Donikąd - wniosek został odrzucony, ponieważ Schody Donikąd stanowią temat aktualnie toczącego się konkursu architektonicznego, którego celem jest wyłonienie najlepszego rozwiązania projektowego dla tego miejsca.

12. Organizacja wycieczek po Warcie. Zakup łodzi do organizacji rejsów spacerowych po Warcie - wniosek otrzymał negatywną opinię, ponieważ zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i nieodpłatne, co wyklucza możliwość zakupu łodzi w celu przekazania jej prywatnemu podmiotowi na potrzeby prowadzenia komercyjnej działalności.

13. Wartosfera. Nadrzeczne centrum spotkań. Na Wartosferę składałyby się kontenery, leżaki ogrodowe, drewniane skrzynki, stoliki ze szpuli i palet, lampki ogrodowe i parasole – wniosek został odrzucony, ponieważ zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i nieodpłatne, co wyklucza możliwość zakupu kontenerów w celu wynajmu lub dzierżawy prywatnemu podmiotowi na potrzeby prowadzenia komercyjnej działalności.

Wnioski wycofane

1. Policz drzewa z Prezydentem. Nauka, zabawa i więcej zieleni - Wdrożenie pilotażowego systemu liczenia drzew przez mieszkańców.

2. Wkop Pan drzewo. I Pani też - Wdrożenie pilotażowego systemu (aplikacji) służącego mieszkańcom do proponowania urzędnikom lokalizacji nasadzeń drzew w mieście.

3. Naprawmy TO w Gorzowie - Zakup usługi umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie usterek lub problemów i przekazującej je do odpowiedniej komórki urzędu miasta

4. Zrób coś dobrego. Poznaj radnego. Posprzątaj kawałek miasta swojego - Cykl pięciu akcji (1 na każdy okręg wyborczy) angażujących mieszkańców danego okręgu w społeczne sprzątanie.

5. Z Manhattanu do Strefy. Projekt pierwszej, kompletnej trasy rowerowej - Wykonanie projektu kompletnej trasy z największej gorzowskiej sypialni do największych pracodawców w strefie. Pętla
Ustronie oraz pętla TPV.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Coś Cię denerwuje? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400
Wyślij nam wiadomość poprzez Messengera lub WhatsAppa

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości